Lietuvos neįgaliųjų draugija verčia naują savo veiklos puslapį

Naujoji Lietuvos neįgaliųjų draugijos valdyba.

Įtrauktis ir įvairovė
Nustatymai

Šventosios mokymo ir reabilitacijos centre surengta kas ketverius metus šaukiama Lietuvos neįgaliųjų draugijos (LND) ataskaitinė-rinkiminė konferencija šiemet sulaukė didelio dėmesio – iš 64 asocijuotų narių į ją atvyko 59 delegatai. Konferencijoje išklausytos ir patvirtintos LND veik­los ir finansinė ataskaitos, išrinktas LND pirmininkas ir valdyba.

LND pirmininku išrinktas Ignas Mačiukas.

Ne visos permainos pateisino lūkesčius

Jau tapo tradicija prieš ataskaitinę konferenciją LND asocijuotiems nariams sudaryti galimybę susipažinti su metų veik­los ataskaita, kad daugiau laiko liktų diskusijoms, ateities planams aptarti. Ji miestų ir rajonų neįgaliųjų draugijų pirmininkams buvo išsiųsta ir šįkart, tačiau konferencijoje LND pirmininkė Jelena Ivančenko dar kartą trumpai pristatė svarbiausius nuveiktus darbus (juos pateikiame 2–3 laikraščio puslapiuose). Išklausę jos pranešimo konferencijos dalyviai aktyviai įsitraukė į diskusijas. Atkreipęs dėmesį, kad LND mažai keičiasi valdybos sudėtis, Kėdainių r. neįgaliųjų draugijos pirmininkas Rimantas Dubosas norėjo išgirsti ir ką nuveikė kiekvienas jos narys. Jam pritarė ir Jurbarko r. neįgaliųjų draugijos pirmininkė Vida Pieniutienė, pasak kurios, LND asocijuotos narės negauna jokios informacijos apie tai, kas svarstoma valdyboje, kokie priimami sprendimai. Pasak J. Ivančenko, LND valdyba – kolegialus, bendrai dirbantis organas ir kiekvienas jos narys neturi pareigos atsiskaityti, vis dėlto Ignas Mačiukas, Zita Kviklienė bendrais bruožais pristatė valdybos darbą bei svarstytus klausimus.

Z. Kviklienė turėjo pastabų dėl valdybos darbo organizavimo. Pasak jos, pirmaisiais metais buvo atsiklausiama valdybos narių nuomonės, tariamasi, tačiau vėliau susirinkę į posėdžius jie vis dažniau išgirsdavo pirmininkę sakant „nusprendžiau, padariau“, o jiems telikdavo tik pritarti. Taip buvo pranešta apie sprendimą LND išstoti iš Lietuvos negalios organizacijų forumo, šiemet nerengti tradicinės Talačkonių šventės ir kt.

Priekaištų išsakė ir kiti konferencijos dalyviai. Pasak jų, karantinas baigėsi, nemažai neįgaliųjų asociacijų neatšaukė savo rengiamų stovyklų, o LND poilsio namai neįgaliųjų draugijų grupių nepriima, jos autobusu kelionės prie jūros neorganizuojamos. Konferencijos dalyviai kalbėjo ir apie padidėjusias poilsio kainas savarankiškai užsiregistravusiems neįgaliesiems.

Diskusijų kilo ir dėl neįvyksiančios tradicinės Talačkonių šventės. Pasak I. Mačiuko, buvo planuota važiuoti į Pasvalio r. savivaldybę, tartis, ieškoti sprendimo, tačiau to nepadaryta. Šilutės r. neįgaliųjų draugijos pirmininkė Laima Micienė siūlė pagalvoti apie kitą vietą tradiciniam neįgaliųjų susitikimui. Jos teigimu, Balsių malūno aplinka nepritaikyta neįgaliesiems, akmenimis grįsti takai tampa didžiule kliūtimi rateliais, su vaikštynėmis judantiems žmonėms.

Visi svarbūs sprendimai LND konferencijoje priimami balsuojant.

Didžioji intriga – LND pirmininko rinkimai

Dokumentus (gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką) tapti LND pirmininku pateikė du kandidatai: J. Ivančenko ir I. Mačiukas. Konferencijoje abu kandidatai prisistatė, pateikė savo rinkimines programas, atsakė į jos dalyvių klausimus.

J. Ivančenko, trumpai priminusi, su kokiais iššūkiais teko susidurti prieš ketverius metus tapus LND pirmininke (tuomet pasitikėjimą ja išreiškė 42 konferencijos delegatai), pristatė, kokių atsakomybių per šį laiką ėmėsi, ką pavyko nuveikti atstovaujant daugiau kaip 20 tūkst. neįgaliųjų bendruomenei, kokias naujas iniciatyvas planuotų sulaukusi konferencijos dalyvių pasitikėjimo. 12 metų patirtis dirbant LND, jos teigimu, padėtų siekti išsikeltų tikslų. Prioritetu J. Ivančenko įvardijo nuoširdų bendravimą su neįgaliųjų draugijomis, dalijimąsi patirtimi, darbą ranka rankon.

Vis dėlto konferencijos dalyviai sutiko nes su visais ket­verių metų kadenciją baigusios J. Ivančenko išsakytais teiginiais. Pasak jų, labiausiai per šiuos metus jiems trūko LND, kaip juos vienijančios skėtinės asociacijos, atramos ir pagalbos sprendžiant iškilusias problemas.

I. Mačiukas konferencijos dalyviams prisistatė kaip didelę darbo su neįgaliaisiais patirtį sukaupęs praktikas: 16 metų jis vadovauja Kauno m. neįgaliųjų draugijai, 2 kadencijas buvo Neįgaliųjų reikalų tarybos prie Kauno miesto savivaldybės pirmininkas, 3 kadencijas – LND valdybos narys, tad gerai žino ne tik vienos draugijos, bet ir didelio miesto bei šalies neįgaliųjų rūpesčius. Rezultatų siekiančio ir iššūkių nesibaiminančio I. Mačiuko vizijoje – bendro tikslo siekianti, savo vertybes turinti ir tradicijas puoselėjanti organizacija, atstovaujanti savo nariams ne tik savivaldybių, bet ir valstybės lygmeniu, nė vieno nepaliekanti nuošalyje.

Konferencijos dalyviai domėjosi kandidato požiūriu į projektų finansavimą ir jų aprašų tobulinimą, darbo metodus, naujas idėjas ir įsisenėjusių prob­lemų (pavyzdžiui, smėliu užpustyto tako prie jūros Šventojoje) sprendimą.

Išklausius kandidatų pasisakymų, nubalsavus už slaptą LND pirmininko rinkimą, buvo išdalinti biuleteniai, paruošta balsadėžė. Po to, kai visi biuleteniai atsidūrė balsadėžėje, balsų skaičiavimo komisija (pirmininkė – Lidija Morkūnienė, nariai: Aurelija Petronienė, Daiva Rentelytė ir Edmundas Senovaitis) suskaičiavo už abu kandidatus atiduotus balsus ir L. Morkūnienė paskelbė IX LND ataskaitinės-rinkiminės konferencijos rezultatus: už J. Ivančenko – 21 balsas, už I. Mačiuką – 37 balsai, 1 biuletenis sugadintas. Taigi balsų dauguma naujuoju LND pirmininku išrinktas Ignas Mačiukas.

Susitikus po ilgo karantino – nauji sveikinimosi būdai.

Iš esmės atnaujinta LND valdyba

Ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje išrinkta ir nauja LND valdyba, susidedanti iš 10 apskričių atstovų. 11-tas jos narys – LND pirmininkas.

Kiekvienai apskričiai atstovauti pasiūlyta po 2–3 kandidatus. Konferencijos delegatai iš esmės atnaujino LND valdybą ir ketverių metų kadencijai į ją išrinko: Alytaus apskričiai atstovaus Onutė Černiauskienė (Lazdijų r.), Kauno apskričiai – Eugenijus Senovaitis (Garliava), Klaipėdos apskričiai – Laima Micienė (Šilutės r.), Marijampolės apskričiai – Irma Kavaliauskienė (Marijampolės I gr.), Panevėžio apskričiai – Aurelija Pet­ronienė (Panevėžio r.), Šiaulių apskričiai – Lolita Norkevičiūtė (Pakruojo r.), Tauragės apskričiai – Vida Pieniutienė (Jurbarko r.), Telšių apskričiai – Martynas Poškevičius (Telšių neįgaliųjų ir neįgaliųjų pensininkų), Utenos apskričiai – Sandra Ragaišytė (Utenos r.), Vilniaus apskričiai – Zita Kviklienė (Ukmergės r.) neįgaliųjų draugijų pirmininkai.

Tris kadencijas LND valdybos nariu buvęs, o dabar LND pirmininku tapęs I. Mačiukas savo rinkiminėje kalboje pabrėžė, kad valdybos veikloje taip pat būtini pokyčiai. Pasak jo, pastaraisiais metais daugiausia buvo svarstomos LND įmonės, o pagrindinį dėmesį reikėtų skirti neįgaliųjų draugijų reikalams. I. Mačiuko nuomone, būtų tikslinga rengti išvažiuojamuosius valdybos posėdžius skirtingose apskrityse, į juos pakviesti ten dirbančių neįgaliųjų draugijų vadovus. Taip būtų galima susipažinti su atskirų regio­nų problemomis, diskutuojant išgryninti jų sprendimo būdus.

LND žengia į naują savo veik­los etapą, o daugiau kaip 20 tūkst. jos vienijamų neįgaliųjų bendruomenės narių laukia gera žadančių pokyčių.

Aldona MILIEŠKIENĖ
Autorės nuotr.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRTRF puslapyje