Atidus žvilgsnis į kiekvieną vaiką

Mokykloje plaukimo pamokos privalomos kiekvienam vaikui. Šiaulių sanatorinės mokyklos archyvo nuotr.

Įtrauktis ir įvairovė
Nustatymai

Šiaulių sanatorinė mokykla – vienintelė mokykla Lietuvoje, kurioje kartu teikiamos mokymo(si) ir medicinos pas­laugos. Mokykla turi asmens sveikatos priežiūros įstaigos licenciją, t.y. teisę teikti paslaugas sveikatos problemų turintiems vaikams. 

Šiais metais 50-ąjį rugsėjį sutikusioje mokykloje mokosi 100 vaikų iš visos Lietuvos. 1970 m. įkurta mokykla buvo pritaikyta skolioze segantiems vaikams, bet pastaraisiais metais čia daugėja vaikų, sergančių cerebriniu paralyžiumi, epilepsija ir kitomis lėtinėmis ligomis.

Apie šią unikalią mokyk­lą pasakoja jos direktorė Lijana Giedraitienė, įstaigai vadovaujanti nuo 2015-ųjų lapkričio. Pasak L. Giedraitienės, jai skaudą širdį dėl kiekvienos mokykloje liekančios neužpildytos vietos, tad norėtų, kad apie įstaigą sužinotų kuo daugiau Lietuvos šeimų. Lijanos manymu, svarbiausia, kad tėvai galėtų rinktis, į kokią mokyklą leisti savo vaiką – į bendrojo ugdymo ar į tokią, kurioje jam teikiama daugiau individualios pagalbos.

Šiaulių sanatorinės mokyklos direktorė Lijana Giedraitienė. Asmeninio archyvo nuotr.

Kas gali mokytis Šiaulių sanatorinėje mokykloje?

Pas mus gali mokytis vaikai iš visos Lietuvos, sergantys skolioze, turintys lėtinių neurologinių, judesio-padėties ir kitų sutrikimų. Apie 30 proc. mūsų mokinių yra šiauliečiai, kiti – atvykę iš kitų Lietuvos vietovių. Šiuo metu iš kitur atvykusių vaikų yra per 70, jiems sudarytos sąlygos gyventi mokyklos Savarankiškumo ugdymo skyriuje. Su vaikais dirba 87 pedagogai, sveikatos priežiūros specialistai, mokytojų padėjėjai ir kiti darbuotojai, nes kiekvienam mokiniui, atsižvelgiant į jo individualius poreikius, veiklas organizuojame individualiai. Mokyklos Savarankiškumo ugdymo skyrius dirba 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.


Kaip mokykloje vyksta ugdymo procesas?

Mokykloje ugdymo ir gydymo procesai vyksta lygiagrečiai. Vaikams sudarytos tausojančios sąlygos, klasėse yra ne daugiau kaip 15 vaikų. Mokytojams padeda mokytojo padėjėjai, specialieji pedagogai, psichologai. Laikomės nuostatos, kad mokytojo padėjėjas nėra skirtas konkrečiam vaikui, nes norime, kad jie užaugtų kuo savarankiškesni. Mokytojo padėjėjas nuolat prie vaiko nestovi, prieina tada, kai jam reikia pagalbos.

Vaikai nemokamai gauna visas jiems reikalingas sveikatos paslaugas: individualią ir grupinę kineziterapiją, ergoterapiją, hidroterapiją, fizioterapiją, masažus. Kiekvienam vaikui parengiamas individualus ugdymo planas, kurio svarbi dalis yra gydymo planas. Mokykloje yra tausojantis dienos režimas: pirmoje dienos pusėje, kai mokiniai dar nėra pavargę, jie dalyvauja aktyviuose kineziterapijos užsiėmimuose, o po pietų jų laukia pasyvesnės procedūros – vonios, masažai ir kita. Sveikatos priežiūros paslaugos integruotos į ugdymo procesą. Pavyzdžiui, vietoj kūno kultūros pamokos vaikai lanko individualius ar grupinius kineziterapijos užsiėmimus. Kiekvienam mokiniui privalomos trys plaukimo pamokos per savaitę, todėl mokykloje nėra mokinio, kuris neišmoktų plaukti. Nuostabu, kaip puikiai baseine jaučiasi vaikai, kurie negali vaikščioti – vandenyje juos sunku atpažinti.


Kokios gyvenimo sąlygos sudarytos Savarankiškumo ugdymo skyriuje?

Mokiniai dažniausiai gyvena po du–tris, yra keli keturviečiai kambariai, vyresnieji dažniau nori gyventi po vieną. Visada žiūrime, kaip norisi vaikui ir kaip jis geriausiai jaučiasi. Vaikams juk taip pat svarbi socializacija, gyvendami po kelis jie randa bendrų veiklų, interesų. Skyriuje visą laiką budi ir vaikams padeda auklėtojai, kai kurie vaikai turi padėjėjus. Keli kambariai turi po bendrą sanitarinį mazgą su keletu praustuvų, yra įrengti higienos kambariai su dušais. Šiuo metu atnaujiname Savarankiško ugdymo skyriaus interjerą, po Naujųjų metų visi baldai bus pakeisti naujais, tad vaikai gyvens patogiau ir gražesnėje aplinkoje. Savaitgaliais mokiniai gali važiuoti namo, bet ir pas mus vyksta įdomių veiklų, tad likę skyriuje tikrai nenuobodžiauja.

Mokykloje laukiame vaikų iš visos Lietuvos, bet negalią turintį vaiką auginantys tėveliai ne visada nori jį paleisti. Tėvams apsispręsti tikrai nėra lengva, bet galiu pateikti Didžiosios Britanijos pavyzdį – ten yra prestižinių mokyklų, kuriose vaikai ne tik ugdosi, bet ir mokosi savarankiškumo gyvendami bendrabučiuose. Skyriuje gyvenantys vaikai taip pat gauna savarankiškumo pamokas. Esame susikūrę „2SB“ programą, kurios pavadinimas atspindi tris pagrindines mokyklos vertybes – sveikata, sąžiningumas ir bendradarbiavimas. Šios vertybės apima visas mokyk­los veiklos sritis, programa padeda stebėti mokinio augimą, leidžia per pozityvias nuostatas koreguoti mokinio elgseną, jį įvertinti, paskatinti ir apdovanoti.


Mokyklą lankančių vaikų tėvai sako, kad jais čia labai rūpinamasi, todėl savo vaikus gali palikti ramia sąžine.

Džiaugiamės tėvų atsiliepimais. Manau, kad tai – komandinio darbo rezultatas. Nuolat bendraujame, stengiamės, kad mokytojai, auklėtojai, sveikatos priežiūros specialistai dirbtų kartu, kad visi pažintume kiek­vieną vaiką, žinotume jo poreikius ir galėtume suteikti maksimalią pagalbą. Sveikatos priežiūros specialistai kartu su specialiaisiais pedagogais mokytojams ruošia rekomendacijas, kaip dirbti su kiekvienu vaiku atsižvelgiant į jo negalavimus. Juk vienam sunku rašyti, kitam – ilgai išsėdėti, trečią pamokos viduryje reikia pastatyti – kiek vaikų, tiek ir individualių poreikių.

Vaiko visapusiško ugdymo procesas labai ilgas, reikalauja daug laiko ir kantrybės. Prieš keletą metų pas mus atvyko mergytė, kuri buvo visiškai susigūžusi, negebėjo bendrauti, visko bijojo. Mokykloje ji pasikeitė neatpažįstamai – nuolat šypsosi, puikiai bendrauja, tapo gana savarankišku ir laisvu žmogumi. Tokio rezultato pasiekė kartu dirbdami psichologai, auklėtojai, mokytojai, medicinos darbuotojai ir kiti kolektyvo nariai.


Kokie artimiausi mokyklos planai?

Iš tėvų atsiliepimų jaučiame, kad yra poreikis mokykloje steigti priešmokyklinę grupę, kurią galėtų lankyti sveikatos problemų turintys vaikai. Pandemijos situacija parodė, kad kai kuriuos vaikus reikia ypač saugoti, jiems reikia tausojančio režimo, saugių sąlygų, mažesnio vaikų skaičiaus grupėje. Jau galvojame apie darželio grupės steigimą, manome, kad tam galime panaudoti dalį mokyklos resursų. Be to, norime tobulinti savo aplinką, ją dar labiau pritaikyti, įsirengti gražų vidinį kiemelį. Dar norėtume pritraukti pedagogų, kurie savaitgaliais organizuotų patyriminius žygius. Žinoma, nuolat stengiamės atnaujinti ir techninę bazę, nes technika tobulėja, norime ir mes spėti su naujovėmis.

Sigita INČIŪRIENĖ

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRTRF puslapyje