Mums reikalingas laikraštis

Įtrauktis ir įvairovė
Nustatymai

* * *

Panevėžio rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Aurelija Petronienė

Savo rajone kasmet užsakome daugiau nei 100 „Bičiulysčių“. Žmonės labai laukia laik­raščio, laukia informacijos. Daugeliui jų tai – vienintelis laikraštis. Spauda dabar brangi, o „Bičiulystę“ žmonės gali užsiprenumeruoti už 10 eurų per metus. Tiesa, daugelis norėtų laikraštį gauti kiekvieną ketvirtadienį. Kartais tomis savaitėmis, kai jis neišeina, žmonės neduoda ramybės. Nueina prie pašto dėžutės ir ten neradę laikraščio, grįžta nuliūdę. Tuomet skambina, klausinėja. Kai laikraštis eidavo kas savaitę, neįgalieji labai džiaugėsi jame spausdinama televizijos programa.

Žmonės skaito apie draugus, kaimynus, džiaugiasi eilėmis. Labai naudinga informacija apie ligas, psichologo patarimai. Kalbėdami draugijoje neretai prisimename, kas „Bičiulystėje“ buvo parašyta. Jei reikia minčių, atsiverti kokį „Bičiulystės“ numerį, žiūrėk, ir randi daug konk­rečių patarimų.

Labai svarbu, kad „Bičiulystėje“ pateikiama tiksli, konkreti informacija. Daugelis žmonių neturi kompiuterio, neturi feisbuko. Jiems „Bičiulystė“ – labai svarbus žinių šaltinis.


Vilkaviškio rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Janina Žekienė

Mūsų neįgaliųjų draugija yra įtikėjusi į Jūsų laikraštį. Ir taip yra jau daugelį metų. Straipsnių santraukas netgi keliame į savo tinklalapį. Apie visas naujienas, kurios aktualios neįgaliesiems, galime rasti informacijos Jūsų laikraštyje. Čia yra ką paskaityti – ir apie įstatymų naujoves, ir apie ligas. Yra žmonių, kurie nori gydytis žolelėmis, jie džiaugiasi naudingais receptais. „Bičiulystėje“ randame labai gražių eilėraščių. Jie dažniausiai parašyti žmonių, kurie yra išgyvenę daug skausmo. Skaitome juos renginiuose ir verkiame.

Būna žmonių, kurie dar nepaskelbus prenumeratos, prieš pusę metų, jau neša pinigėlius. Kiti net rajoninio laikraščio neužsisako, tik „Bičiulystę“. Kai vyksta susitikimai seniūnijose, visada primename, kad yra toks laikraštis, paraginame jį užsiprenumeruoti.

Svarbiausia, kad nestovite vietoje, kad skelbiama įvairi informacija – kiekvieną kartą „Bičiulystėje“ randame vis ką nors naujo.


Kalvarijos savivaldybės neįgaliųjų draugijos pirmininkė Daiva Rentelytė

Kalvarijos savivaldybėje nemažai žmonių nori skaityti „Bičiulystę“. Jei neužsisako, tai nors draugijoje atėję paskaito. Čia randame daug informacijos – ir naujienos, ir pasaulio įvairovės, domimės ir apie ligas, ir apie kitas draugijas. Mums svarbu pamatyti, kuo gyvena žmonės kitur. „Bičiulystėje“ randame konkrečią informaciją – tai, kas gali būti aktualu negalią turinčiam žmogui.

Deja, mūsų bendruomenė labai sensta – dalis draugijos narių neišlipa iš lovos, kiti gyvena slaugos namuose, trečius vaikai pas save išsiveža. Kitais būdais informacija jų nepasiekia, tik per „Bičiulystę“. O jei kas ir ieško naujienų internete, realų laikraštį skaityti daugeliui maloniau.

Žmonės priprato prie laik­raščio kaip prie savo, kai kurie jau iš anksto patys skambina dėl prenumeratos, kiti, jei pamiršta, paskutinę minutę atbėga: „Kaip aš gyvensiu be laikraščio“.

Manau, kad tokie laikraščiai labai reikalingi – toks tokį greičiau išgirsta ir supranta. Kitą kartą žmogui skauda, puola depresija, jis paskaito „Bičiulystėje“, kad kitam dar blogiau, pergalvoja, gal ir kitaip pažiūri į situaciją.


Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų draugijos pirmininkė Loreta Stašinskienė

„Bičiulystė“ tikrai labai reikalinga, ypač pagyvenusiems žmonėms kaimo vietovėse, kurie mažai kur išeina, neturi interneto ar išmaniųjų telefonų. Labai reikalinga informacija apie neįgalaus žmogaus teises, įvairias paslaugas. Svarbu, kad žmonės žinotų, kur kreiptis, kad apskritai yra tokia pavėžėjimo ar dienos globos paslauga. Ypač aktualūs įvairūs piniginiai klausimai – kaip gauti pašalpas, kompensacijas, paveldėjimas, socialinis būstas ir kt. Žmonės ne visada žino, ką daro viena ar kita organizacija. Aktualu paskaityti ir kas vyksta Seime, kokios laukia naujienos. Dabar taip dažnai viskas keičiasi.

Pagrindinis daugelio vyresnio amžiaus žmonių informacijos šaltinis – televizorius. Žmonės nugirsta kokią žinią, bet ne viską tiksliai supranta, o laikraštį gali pasidėti, dar kartą atidžiai perskaityti, pasibraukti, nusinešti į kokią nors įstaigą. Planuojame daliai žmonių „Bičiulystę“ užsakyti iš savo pinigų.


Kazlų Rūdos savivaldybės neįgaliųjų draugijos pirmininkė Ramutė Sarapinavičienė

Labai įdomūs straipsniai „Bičiulystėje“, ypač žmonės mėgsta skaityti apie sveikatą. Ir eilėraščius labai noriai skaito. Pasidžiaugiame gražiomis fotografijų konkursui atsiųstomis nuotraukomis. Žmonės sužino apie mūsų renginius, pamato save, savo kaimynus. Tuomet būna ypač patenkinti. Manau, kad toks laikraštis labai reikalingas – ne visi naudojasi internetu, o „Bičiulystę“ žmonės gali užsisakyti už prieinamą kainą. O juk apie neįgaliuosius beveik niekas daugiau nerašo. Ne visi gali sau leisti užsisakyti kitos spaudos. „Bičiulystė“ - mūsų laikraštis. Daug metų jį skaito tie patys žmonės – yra „Bičiulystę“ prenumeruojančių daugiau nei 20 metų. Ir savivaldybei užsakome laikraštį. Jie taip pat randa naudingų dalykų.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRTRF puslapyje