Atidaryta ypatinga klasė

Specialiųjų poreikių vaikams skirta klasė suskirstyta į komunikacinę, pažintinę, meninę, atsipalaidavimo, sensorinę, individualios veiklos erdves.

Įtrauktis ir įvairovė
Nustatymai

Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijoje atidaryta ypatinga klasė, skirta specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. Pasak gimnazijos direktorės Audronės Šverienės, mokykla žingsnis po žingsnio ruošiasi 2024 metams, kai įsigalios Švietimo įstatymo pakeitimas, numatantis, kad visos mokyklos turės būti pasiruošusios priimti kiekvieną vaiką. 

Ypatinga klasė įrengta JAV lietuvių organizacijos „Saulutė“ ir geranoriškų vietinių žmonių aukomis, siekiant, kad visiems vaikams būtų lygios galimybės lavintis. Klasė suskirstyta į komunikacinę, pažintinę, meninę, atsipalaidavimo, sensorinę, individualios veiklos erdves. „Įrengdami klasę labai daug mokėmės, skaitėme, tarėmės su Plungės specialiąja mokykla, kineziterapeutais dirbančiais buvusiais mokiniais, tėvais. Žiūrėjome, kokie yra mūsų vaikai“, - sako direktorė. Jos teigimu, kai kurie dalykai tinka visiems – edukacinė zona, šviesos stalas, nusiraminimo vieta naudinga ir aktyviems, ir išsiderinusiems vaikams, ir tiems, kuriems kažkas nutiko. O štai judėjimo prob­lemų turinčiam berniukui nupirktas bėgimo takelis, ant kurio jis noriai treniruojasi. Įrengiant klasę buvo pasinaudota ir Nacionalinės švietimo agentūros skaitmeniniais ištekliais. Tai ir padedančios taisyklingai kalbėti programėlės, ir išmanioji lenta, kitos priemonės.

„Per pusantrų metų, kai daugiau pradėjome dirbti šitoje srityje, labai daug išmokome. Pradedame vis daugiau suprasti, žinoti, bet iki 2024 metų turime labai daug nuveikti“, - sako Mosėdžio gimnazijos direktorė. Jos teigimu, vaikų su įvairiais sutrikimais daugėja, ypač daug turinčių logopedinių poreikių. Padėti jiems reikia didelių pajėgumų, daug dėmesio, tad didžiausias iššūkis šiuo metu – žmogiškieji ištekliai.

Mokykloje mokosi 17 specia­liųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų, taip pat apie 50, kuriems reikalinga logopedo pagalba. „Turime per mažai žmonių, kurie gali suteikti pagalbą“, – apgailestauja direktorė. Jos teigimu, trūksta šį darbą galinčių dirbti žmonių, o taip pat nėra pakankamai etatų.

Vis dėlto randama būdų padėti kiekvienam vaikui atsižvelgiant į jo individualią situaciją, nepriklausomai nuo to, ar pagalbos poreikis įvardytas Pedagoginės psichologinės tarnybos (PPT) dokumentuose. „Kiekvienas vaikas yra iššūkis, kiekvienas atvejis skirtingas ir situacija nuolat keičiasi. Negalime prisirišti prie PPT rekomendacijų, kurios dažnai yra šabloniškos, žiūrime, ko šiuo metu reikia kiekvienam vaikui“, – dalijasi mintimis direktorė ir neslepia, kad tai nėra paprasta.

Pasak A. Šverienės, mokykla ir iki šiol priimdavo visus vaikus, gyvenančius regione. „Mes dirbame su tuo, ką turime, koks yra socialinis ekonominis kontekstas. Ne visi tėvai gali suteikti vaikui geriausias galimybes lavintis. Mokykla turi imtis to darbo ir rūpintis“, - teigia direktorė.

Emilija STONKUTĖ

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRTRF puslapyje