Kuriama Europos Komisijos Negalios platforma

Europos Komisija ragina kurti tvarias darbo vietas žmonėms su negalia.

Įtrauktis ir įvairovė
Nustatymai

Europos Komisijos (EK) iniciatyva praėjusių metų spalį buvo įsteigta Negalios platforma. Visos ES šalys narės, taip pat 14 įvairioms negalioms atstovaujančių pilietinių organizacijų dirbs kartu, kad negalią turintys žmonės galėtų visavertiškai naudotis savo teisėmis, numatytomis Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijoje. 

Numatytos svarbios iniciatyvos

Ši platforma pakeitė iki šiol prie EK veikusią aukšto lygio darbo grupę negalios srityje. Negalios platforma – tai tarsi forumas, kuris skatins Komisijos ir valstybių narių institucijų bei pilietinės visuomenės bendradarbiavimą sprendžiant su negalia susijusius klausimus. Bus sudaryta galimybė keistis informacija, patirtimi ir gerąja praktika siekiant kuo geriau įgyvendinti Neįgaliųjų teisių konvenciją ir EK 2021-2030 m. Neįgaliųjų teisių strategiją.

Negalios platforma yra viena iš praėjusiais metais patvirtintos EK 2021-2030 m. Neįgaliųjų teisių strategijos iniciatyvų. Taip pat strategijoje numatyta sukurti priemones, padėsiančias šalims narėms kurti kokybiškas ir tvarias darbo vietas žmonėms su negalia. Dar šiemet žadama įsteigti Europos išteklių centrą „AccessibleEU“, skirtą prieinamumui visose srityse gerinti, o iki 2023 m. pabaigos planuojama parengti Europos neįgaliojo kortelę, kuri būtų pripažinta visose valstybėse narėse ir palengvintų laisvą judėjimą, numatyta ir daugiau iniciatyvų.

2022 metais šalys narės bus kviečiamos imtis veiksmų stiprinant suaugusių neįgaliųjų įtraukimą į darbo rinką ir sudarant galimybes mokytis visą gyvenimą, skatinamos gerinti deinstitucionalizacijos strategijas, tobulinti priemones, skirtas atskirčiai socialinės apsaugos srityje mažinti, kurti prieinamas profesinio mokymo programas ir kt.


Įtraukti ir pilietinės visuomenės atstovai

Iš kiekvienos šalies įsitraukti į platformos veiklą kviečiami 2 valstybės institucijų ir (ar) NVO atstovai. Mūsų šaliai šiuo metu atstovauja Renata Šarkanė ir Jurgita Čiuladaitė-Pritulskienė – abi iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Taip pat platformos darbe dalyvauja 14 pilietinės visuomenės organizacijų. Tarp jų – Europos negalios organizacijų forumas, Europos socia­linis tinklas, „Inclusion Europe“, taip pat skėtinės organizacijos, atstovaujančios skirtingoms negalioms (Europos aklųjų asociacija, „Autism Europe“, Tarptautinė spina bifida ir hidorecefalija asociacija bei kt.)

Pasak pirmajame Neįgaliųjų platformos susirinkime dalyvavusios R. Šarkanės, numatytas ne tik bendradarbiavimas, bet ir parama atskiroms inicia­tyvoms negalios srityje: tyrimams bei jų rezultatų pristatymams, mokomiesiems seminarams, apklausoms, informacijos sklaidai, Tarptautinės žmonių su negalia dienos minėjimui.


Galima inicijuoti diskusijas svarbiomis temomis

Susitikime, kuriame buvo pristatyta Negalios platforma, Lietuvos žmonių su negalia sąjungos prezidentė Rasa Kavaliauskaitė domėjosi, kuo mūsų šalies organizacijos galės prisidėti prie platformos veiklos ir kokia bus jos įtaka Lietuvoje vykstantiems procesams.

Anksčiau negalios aukšto lygio darbo grupės veikloje dalyvavusios Neįgaliųjų reikalų departamento direktorės Eglės Čap­likienės teigimu, platforma kokių nors administracinių galių neturi, ji yra skirta dalijimuisi informacija, patirtimi, sudaroma galimybė kelti problemas. Taip pat pristatomi ir aptariami JT Neįgaliųjų teisių komiteto atskirų šalių vertinimai. Jos manymu, Lietuva ateityje galėtų inicijuoti diskusijas apie smurtą negalią turinčių žmonių atžvilgiu, paskatinti pasidalinti naujos prekių ir paslaugų prieinamumo direktyvos įgyvendinimo patirtimi.

Pasak E. Čaplikienės, Negalios platforma naudinga tuo, kad galima gauti ne tik tiesiogiai su negalia susijusią informaciją. EK pasidalija ir kitomis svarbiomis naujienomis, kurios aktualios ir negalią turintiems žmonėms.

„Šita platforma teiks siūlymus EK. Norisi tikėtis, kad platforma apims ir organizacijas, ne tik SADM poziciją“, – sakė Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos atstovas Vilmantas Balčikonis.

„Tikiuosi, kad negalios platforma greitai įsibėgės ir bus galima pristatyti, kas konkrečiai daroma“, – apibendrino R. Šarkanė.

Emilija STONKUTĖ

 

  Šį straipsnįgali skaityti lengvai suprantama kalba.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRTRF puslapyje