Pagrindinis dėmesys – būsimoms permainoms ir laukiantiems iššūkiams

Kasmetinė LND konferencija – gera proga susitikti neįgaliųjų draugijų vadovams, pasidalyti mintimis ir įžvalgomis.

Įtrauktis ir įvairovė
Nustatymai

Šventosios mokymo ir reabilitacijos centre vyko Lietuvos neįgaliųjų draugijos ataskaitinė konferencija. Į ją atvyko 43 asocijuoti LND nariai. Konferencijos dalyviai išklausė ir patvirtino LND pirmininko Igno Mačiuko pateiktą 2021 m. asociacijos veiklos ataskaitą ir finansininkės Vilmos Briginienės nuotoliniu būdu pristatytą LND finansinę ataskaitą. Daug dėmesio konferencijoje skirta diskusijoms apie laukiančias permainas ir kylančius iššūkius.

Tradicijos ir poreikis keistis

Pristatydamas praėjusių metų veiklos ataskaitą LND pirmininkas I. Mačiukas pabrėžė, kad pagrindiniai 34-tus metus gyvuojančios ir daugiausiai negalios žmonių vienijančios asocia­cijos tikslai nesikeičia: ji atstovauja ir gina LND narių ir fizinę negalią turinčių asmenų pilietines, teisines, žmogaus ir socialines teises, skleidžia informaciją apie žmonių su negalia padėtį, savo veikla prisideda prie aktualių žmonėms su negalia klausimų sprendimo.

LND priklauso 64 asocijuotos narės – miestų bei rajonų neįgaliųjų draugijos. Per ataskaitinius metus pasikeitė 4 neįgaliųjų draugijų pirmininkai: Telšių rajono neįgaliesiems ėmė vadovauti Rūta Norvilienė, Kupiškio – Laimantas Gaučys, Širvintų – Regina Jagminienė, Pasvalio – Virginija Kazlauskienė. Sveikindamas naujus kolegas I. Mačiukas jiems įteikė LND išleistą knygą „Kartu esame stipresni“. Pasak jo, šis leidinys leis susipažinti su LND istorija ir tradicijomis, sužinoti, kokiais rūpesčiais ir džiaugsmais gyvena kitų miestų bei rajonų neįgaliųjų draugijos.

Viena LND tradicijų – organizuoti kasmetinį susitikimą Talačkoniuose. Nors ši vieta negalią turintiems žmonėms simboliškai svarbi ir siejama su neįgaliųjų judėjimo ištakomis, vis pasigirsta svarstymų, kad susitikti būtų galima ir kur nors kitur. Vieni tokius savo siūlymus grindžia tuo, kad Balsių malūno prieigos nėra gerai pritaikytos rateliais judantiems dalyviams, kiti mano, kad keičiant susitikimo vietą būtų galima pakeliauti, geriau pažinti Lietuvą. Daugeliui ir atstumas iki Talačkonių – tolimas, todėl siūlyta ieškoti vietos Lietuvos viduryje.

LND pirmininkas atkreipė dėmesį ir į tai, kad šiemet šiam renginiui negauta finansavimo. Jo teigimu, šiais metais susitiksime respublikinėje neįgaliųjų dainų šventėje Raseiniuose, dainų puoselėtojus kviečia Garliava, vyks ir tradicinė „Vilties paukštė“.

Konferencijos dalyviai patvirtino 2021 m. asociacijos veiklos ataskaitą.

Informacinė atskirtis tik didės?

Konferencijos dalyviams pristatyta ir sudėtinga „Bičiulystės“ laikraščio situacija, kuri susidarė atsisakius Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų ir leidybą perkėlus į neįgaliųjų asociacijų veiklos projektus. 2021 metais leidyba į asociacijų veiklas atėjo su jos reikmėms skirtu lėšų krepšeliu, kuriuo galėjo pasinaudoti laik­raščius bei žurnalus leidžiančios asociacijos. Deja, jau 2022 metais leidybos lėšos pateko į bend­rą asociacijų veiklos rėmimo fondą ir buvo joms paskirstytos, atskirai leidybai nenumatant reikiamo finansavimo.

Neįgaliųjų reikalų departamentui teikėme siūlymus į leidybos lėšas leisti pretenduoti tik šią veiklą vykdančioms asociacijoms, tačiau į šiuos siūlymus atsižvelgta nebuvo.

„Bičiulystės“ leidyba – nemažų išlaidų reikalaujanti veik­la. Neskiriant leidybai papildomų lėšų, LND ją vykdyti bus labai sunku, o gal net neįmanoma. Jeigu Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas nesiims pokyčių ir nenumatys lėšų leidybai, beveik 2 tūkstančiai „Bičiulystės“ skaitytojų liks be leidinio ir atsidurs informacinėje atskirtyje. Nemažos dalies vyresnio amžiaus, regionuose, ypač kaimo vietovėse gyvenančių neįgaliųjų, neturinčių kompiuterio ir interneto, nepasieks žinios ne tik apie bendruomenės gyvenimą, bet ir apie jiems skiriamą valstybės paramą, diegiamas naujoves (juolab dabar, kai Socialinės apsaugos ir darbo ministerija planuoja nemažai sisteminių permainų).

Pastaruoju metu daug kalbama, kad reikia kuo plačiau skleisti informaciją, gerinti jos prieinamumą, naudingas žinias pateikti lengvai suprantama kalba, kitais žmonėms su negalia geriau suvokiamais būdais, tačiau kyla rimtas pavojus, kad informacinė atskirtis tik didės.


Dėmesys – ateities veikloms

Kol kas nežinia gaubia ir LND asocijuotoms narėms numatomas permainas – jų teikiamos socialinės reabilitacijos paslaugos prilyginamos socialinės priežiūros paslaugoms ir įtraukiamos į Socialinių paslaugų katalogą. Nuo 2023 metų bus teikiama tik akredituota socialinė reabilitacija, tad šias paslaugas teikiančių neįgaliųjų draugijų laukia nemažai iššūkių.

Kol kas akreditacijos aprašai dar ruošiami ir nėra patvirtinti, tačiau atsižvelgdama į savo asocijuotų narių susirūpinimą LND iš anksto surengė mokymus „Socialinės priežiūros paslaugų akreditavimas“. Nuo praėjusių metų šiuo keliu jau eina vaikų dienos centrai – teikia akredituotas vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas. Panašus modelis numatomas ir socialinės reabilitacijos paslaugų paketui.

Į konferenciją pakviesta nepriklausoma ekspertė Genovaitė Paliušienė nuotoliniu būdu supažindino su pagrindiniais akreditacijos reikalavimais, neįgaliųjų draugijų vadovus paragino pagalvoti apie galimybes teikti ir kitas, pavyzdžiui, laikino atokvėpio paslaugas. Vienas didžiausių neįgaliųjų draugijų laukiantis iššūkis – reikalavimai darbuotojams, kuriuos reikės atitikti.

Vaikų dienos socialinės priežiūros akreditacija gerokai išplėtė šių paslaugų teikėjų ratą. Gali būti, kad padaugės ir socialinės reabilitacijos paslaugų teikėjų, padidės konkurencija, todėl jau dabar reikia pradėti ruoštis šiems pokyčiams, juolab kad teks atlikti nemažai namų darbų.

Aldona MILIEŠKIENĖ
Autorės nuotr.

 

Šį straipsnį galite skaityti lengvai suprantama kalba.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRTRF puslapyje