1988 metais įkurtos Lietuvos invalidų draugijos pirmininku išrinktas Jonas Mačiukevičius.

1988 metų rugsėjo 28 d. Vilniuje įvyko steigiamasis Lietuvos invalidų draugijos suvažiavimas. Kelias dešimtis į jį susirinkusių žmonių delegavo miestuose bei rajonuose pradėjusios kurtis invalidų draugijos, o iš ten, kur jų dar nebuvo, neįgaliesiems atstovauti paskirtus pasiuntinius atsiuntė to meto rajono valdžia – vykdomieji komitetai. Suvažiavimo delegatai įkūrė Lietuvos invalidų draugiją, rašytoją Joną Mačiukevičių išrinko jos pirmininku, priėmė nutarimą, kuriame išdėstė artimiausius savo veiklos uždavinius.
Prisiminkime drauge, kaip steigiamasis Lietuvos invalidų draugijos suvažiavimas užsifiksavo jo dalyvių atmintyje.

Palikite komentarą (1 Komentarai)

Lietuvos neįgaliųjų sporto žaidynių direktorius Ignas Mačiukas nugalėtojams išdalijo 60 medalių komplektų.

S. Dariaus ir S. Girėno sporto centras, visiems geriau žinomas kaip Kauno sporto halė, jau yra tapęs neįgaliųjų sporto entuziastų traukos centru. Kiekvieną rudenį į čia rengiamas Lietuvos neįgaliųjų sporto žaidynes suplūsta šimtai įvairaus amžiaus, skirtingų negalių aktyviai gyventi pasiryžusių žmonių. Atsakomybę organizuoti šias žaidynes Kūno kultūros ir sporto departamentas jau vienuoliktus metus iš eilės patiki Kauno miesto neįgaliųjų draugijai ir jos pirmininkui Ignui Mačiukui. 

Palikite komentarą (0 Komentarai)
Palikite komentarą (0 Komentarai)

Neįgaliųjų plaukimo varžybos. Talinas (Estija), 1987 m.

Nuo 1971-ųjų metų pradėjus veikti „Draugystės“ būreliui nuolat pasigirsdavo kalbų apie tai, kad reikėtų steigti rimtą organizaciją – draugiją. Deja, tai nebuvo įmanoma – tuometinė valdžia visaip priešinosi bet kokiam organizuotam neįgaliųjų sambūriui, nepaisant to, kad jau veikė identiškos aklųjų, kurčiųjų organizacijos. Vis dėlto netrukus atsirado būdas įteisinti neįgaliųjų susibūrimus – buvo įkurtas sporto klubas. Prisiminimais apie tą laikmetį dalijasi ilgametė sporto klubo „Draugystė“ vadovė Lina Rakauskaitė. 

Palikite komentarą (0 Komentarai)

Neįgaliųjų susibūrimuose vyravo bendrystės nuotaikos.

1988 metais rugsėjo 28 dieną buvo įsteigta Lietuvos invalidų draugija. Ji neatsirado tuščioje vietoje – iki tol buvo keli dešimtmečiai brendimo, ėjimo link stiprios organizacijos, kurios žodžio klausoma ir paisoma. Tad kas gi davė pradžią tuometinei Lietuvos invalidų draugijai? Kas padėjo pamatus, kad atsirastų ši organizacija?

Pradedame straipsnių ciklą apie Lietuvos neįgaliųjų draugijos (LND) istoriją. Neįgaliųjų judėjimo veteranai dalysis prisiminimais apie tai, kaip vyko neįgaliųjų, tuomet vadintų invalidais, išėjimas iš pogrindžio.

Gal kai kuriems ši istorija iki skausmo pažįstama. Kitiems gal visa tai bus nauja, tačiau esame įsitikinę, kad praeities užmiršti neverta, o jubiliejai – gera proga prisiminti tuos, be kurių tų švenčių nebūtų. Pirmame straipsnyje – ilgametės „Draugo žodžio“ redaktorės Janinos Baliutytės prisiminimai apie keletą dešimtmečių pogrindyje leistą neįgaliųjų laikraštį.

Palikite komentarą (1 Komentarai)

Birštone vykusioje retų ligų konferencijoje dalytasi patirtimi.

Pasaulyje priskaičiuojama apie aštuonis tūkstančius retų ligų. Jas visas sudėtinga aprėpti net specialistui, todėl nemenka dalis sergančiųjų lieka be diagnozių, todėl negauna ir reikiamo gydymo. Dažnu atveju retos ligos tampa negalios priežastimi. 

Palikite komentarą (0 Komentarai)