Sujungus ranką su kompiuteriu, pažeistas stuburas nebetrukdo

Kone metus Ianas sėdėjo su tyrėjais prie kompiuterio ir mokėsi „kalbinti“ savo ranką.

Mokslo parkas
Nustatymai

Galvos smegenyse įkurdintas implantas pakeitė dėl sunkaus stuburo pažeidimo kenčiančio vaikino, universiteto pirmakursio iš Ohajo (JAV), gyvenimą. Jis ne tik įstengia pajudinti paralyžiuotą ranką, bet ir jaučia liečiamų daiktų savybes.

Atšventė mokslo metų pabaigą

Ianui Burkhartui buvo 19-ka, kai jis pasibaigus mokslo metams nuvyko prie vandenyno pailsėti. Banga buvo per didelė, per sunki. Jos smūgis nubloškė Ianą, lūžo stuburo slanksteliai kaklo srityje. Kūną paralyžiavo nuo krūtinės žemyn – vaikinas nebevaldė kojų, dilbių, plaštakų, bet šiek tiek judino alkūnes, pečius.

2014-aisiais Ianas ėmė bendradarbiauti su mokslininkais iš „Battelle Memorial Institute“, kurie pasiryžo atkurti dešinės Iano rankos funkciją. Tam tereikėjo susieti smegenis su kompiuteriu. Poilsis prie vandenyno baigėsi mokslo proveržiu.


Tyrimus vadino eksperimentu

Ianas labai dėkingas dr. Pat­rikui Ganzerui ir kitiems mokslininkams, o pastarieji dėkingi vaikinui už kantrybę. Kone metus Ianas sėdėjo su tyrėjais prie kompiuterio ir mokėsi „kalbinti“ savo ranką. Kelias dienas per savaitę po kelias valandas. Neužteko įmontuoti į smegenis implantą. Visa sudėtinga sistema ims veikti tik tuo atveju, jei paralyžiuotas vaikinas, mokslininkų brigada ir kompiuterinė technika dirbs darniai bei efektyviai.

Žirnio dydžio implantas buvo įdėtas toje smegenų dalyje, kuri atsakinga už rankos judesius. Kai Ianas ima galvoti apie tai, ką nori padaryti su ranka, implantas užfiksuoja smegenų veiklą ir siunčia signalus procesoriui, kuris juos dekoduoja į judesius. Savo ruožtu judesiai perduodami į ranką juosiančias juosteles, kurios aktyvuoja raumenis. Kitaip sakant, teko išmokyti kompiuterį suprasti smegenų signalus ir paversti juos sig­nalais raumenims. Mokslininkai tikėjosi, kad eksperimentas pavyks ir Iano ranka vėl taps gyvybinga. Jis tapo pirmuoju pacientu, kuriam kompiuteris turėjo pakeisti nugaros smegenis.

Implanto dėka Ianas jaučia liečiamų daiktų savybes.

Po implantavimo prabėgo šešeri metai

Kas pasikeitė Iano gyvenime? Jis išmoko žaisti kompiuterinį žaidimą „Guitar Hero“ – savo pirštais, dar neseniai jo visai neklausiusiais, spaudo specia­lios gitaros klavišus. Iš butelio įsipila vandens į stiklinę. Geba apmokėti pirkinį kredito kortele. Ianas suskaičiavo, kad daiktus jis gali paimti net dviem dešimtim įvairių būdų.

Vaikinas nepamiršo, kaip sunku buvo pirmaisiais metais sutelkti mintis ir galvoti apie tai, ką jis nori daryti su ranka, ilgai žiūrėti į monitoriuje rodomus rankos judesius. Kai jo mintys galiausiai pasiekdavo plaštakos raumenis, pirštai atgydavo.

Ianas įsitikinęs, kad šioje srityje bus dirbama toliau ir kitiems pacientams jau bus leng­viau. Visiškai paralyžiuotus žmones galima išmokyti savarankiškai valgyti ar apsirengti.


Kuria savo ateitį

Jis pats toliau bendradarbiauja su mokslininkais ir neseniai išmoko nežiūrėdamas, vien lietimu įvertinti daiktą, pavyzdžiui, ar jis slidus, ar sunkus ir nuspręsti, kaip geriausia jį paimti. Šis gebėjimas irgi labai svarbus. Tyrėjai išanalizavę padarė išvadą, kad nors Iano ranka nieko nejaučia, vis dėlto implantas smegenyse registruoja silpną signalą, kuris atsiranda jam liečiant daiktus. Tą signalą sustiprino, apjuosė ranką juostele, kuri vibruoja, kai gauna jutiminę informaciją.

Vaikinas pasiryžęs mokytis ir mokytis, nes iš tų mažų žingsnelių jis kuria savo ateitį. Anot Iano, ateityje bus galima atkurti įvairius įgūdžius. „Paralyžiuotas žmogus kontroliuoja ranką mintimis. Po šio pasiekimo jau viskas įmanoma“, – sako vaikinas.

Ianas įsteigė fondą, kuris remia ir mokslininkus, pasišventusius nugaros smegenų sužalojimų tyrimams, ir paralyžiuotus žmones. Padeda jiems ieškoti lėšų brangiai kainuojančiam gydymui ar įsigyti įvairių buitį palengvinančių daiktų.

Pagal užsienio spaudą parengė Birutė KUKEVIČIŪTĖ

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRTRF puslapyje