Orientavimosi sportas – įtrauki veikla

Surengti 3 orientavimosi sportui skirti seminarai.

Judėjimo galia
Nustatymai

Orientavimosi sporto klubas „Falco“ sėkmingai įgyvendino projektą „Orientavimosi sporto takais renginių organizavimo ir derinimo su kitomis sporto disciplinomis patirties perėmimas ir perdavimas“, bendrai finansuojamą Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Švietimo mainų paramos fondas ir Centrinė projektų valdymo agentūra.

Orientavimosi sporto (OS) takais disciplina buvo sukurta ir pritaikyta specialiai neįgaliesiems ir Tarptautinės orientavimosi sporto federacijos pripažinta kaip lygiateisė ir savarankiška disciplina tarp orientavimosi bėgte, slidėmis ir kalnų dviračiais disciplinų. Varžybos vykdomos „Para“ grupėje, kur dalyvauja tik neįgalieji, turintys atitinkamus negalią patvirtinančius sertifikatus, ir „Atviroje“ grupėje, kurioje gali dalyvauti visi norintys be jokių apribojimų. Masiniuose orientavimosi takais renginiuose tose pačiose trasose gali dalyvauti neįgalieji ir negalios neturintieji, vaikai, suaugusieji ir senjorai, vyrai ir moterys. Šie renginiai turi didelę socialinę naudą, nes skirtingų grupių dalyviai gali palyginti savo rezultatus.

Trasose akcentuojami techniniai sugebėjimai: labai tikslus ir greitas žemėlapio skaitymas bei strateginis ir taktinis užduočių sprendimo pasirinkimas įveikiant trasą vietovėje per nustatytą laiką ir sprendžiant užduotis. Paprastai trasos parengiamos gamtoje: miške ar atviroje vietovėje su gerai praeinamais takais, kad jais galėtų judėti fizinę negalią turintys asmenys su neįgaliųjų vežimėliais.

Buvo surengti 3 seminarai-mokymai Klaipėdoje ir Palangoje, kuriuose dalyvavo 32 asmenys iš 9 skirtingų vietovių (Vilniaus, Kauno, Marijampolės, Klaipėdos, Rokiškio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Šalčininkų), atstovavusių 12 skirtingų sporto klubų ar organizacijų. Net 20 dalyvių – neįgalieji ir neįgaliųjų sporto organizacijoms atstovaujantys asmenys. Mokymų metu buvo paruošti renginių organizatoriai, gebantys organizuoti OS takais užduotis savo klubų ar miestų sporto šventėse, kituose renginiuose, o klubas „Falco“ įgijo potencialių kvalifikuotų padėjėjų organizuojant masinius OS takais renginius. 8 dalyviai po mokymų įgijo organizatoriaus-instruktoriaus kvalifikaciją, jie buvo įvertinti kaip gebantys savarankiškai organizuoti renginius, turinčius OS takais disciplinos elementų. Sukurta metodinė seminarų medžiaga organizatoriams apmokyti ir ateityje.

Visi mokymai vyko su praktinėmis užduotimis lauko sąlygomis. Parengti OS takais užduotis – tai ne tik turėti teorinių žinių, tai ir gebėti sudaryti sportinį žemėlapį, parengti užduotis vietovėje. Tai reikalauja ir gana intensyvios fizinės veik­los. Visi mokymų dalyviai gilino ne tik teorines žinias, bet taip pat atliko ir fizines užduotis vietovėse.

Andrius JOVAIŠA
Orientavimosi sporto klubo „Falco“ direktorius

 

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRTRF puslapyje