Projektas vykdytas ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje

Judėjimo galia
Nustatymai

* * *

Lietuvos žmonių su negalia tinklinio ir badmintono asocia­cija (toliau – LŽNTBA) 2021 metais vykdė projektą „Tinklinio sėdint ir para-bad­mintono inventoriaus įsigijimas neįgaliųjų komandų ir sporto šakų plėtrai“. Projektas SRF-SIĮ-2021-1-0375 bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administ­ruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Projekto tikslas – gerinti neįgaliesiems skirtų kasmetinių ir naujų renginių kokybę ir patogumą, sudaryti sąlygas šalies neįgaliųjų nacionalinėms sporto komandoms tinkamai reprezentuoti Lietuvą, skatinti mažiau judančių ir sportuojančių neįgaliųjų fizinį aktyvumą ir motorikos gerinimą per fizines ir įtraukiančias veiklas, įsigyjant reikiamą sportinį inventorių. Buvo siekiama, kad projekto veiklose dalyvautų 190 dalyvių, iš kurių 70 būtų unikalūs dalyviai, 50 iš jų– neįgalieji. Projekto veiklose dalyvavo 207 asmenys, iš kurių – 104 unikalūs dalyviai, iš jų – 72 neįgalieji. Projekto veiklos vyko skirtinguose šalies miestuose, taip pat Rygoje, Latvijoje.

R 02-11

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRTRF puslapyje