Šokio džentelmenas tęsia savo misiją

Arnoldas ir Audrius.

Stipresni už negalią
Nustatymai

Arnoldą Riekumą – šokių mokytojų asociacijos prezidentą, mokytoją ekspertą buvau sutikusi veik prieš du dešimtmečius. Tuomet Arnoldas pasakojo apie dar visiškai naują Lietuvoje įvykį – šokių pamokas žmonėms, judantiems tik neįgaliojo vežimėliu. A. Riekumas buvo pirmasis Lietuvoje, pradėjęs mokyti šokti neįgaliųjų vežimėliuose sėdinčius žmones! Šios pamokos ir tapo pirmąją, vis besitęsiančia jo draugyste su negalią turinčiais žmonėmis.

Netikėtas, lemtingas prašymas

Kai paprašau Arnoldą grįžti į tą metą, jis prisimena tuomet vykusias sportinių šokių varžybas. Jas stebėjo ir moteris, sėdinti neįgaliojo vežimėlyje. „Tose varžybose aš teisėjavau, buvau įsitempęs, pavargęs, tad nepastebėjau moters. Eidamas pro šalį išgirdau ją sakant: „O, kaip ir aš norėčiau išmokti šokti. Ar tai įmanoma?“ Arnoldui tą vakarą atrodė, kad šoka visi – netgi kėdės, tad sustojęs jis pasakė: „Žinoma, kad šoksite. Pažadu!“

Arnoldo pažadas tuomet taip ir liko kaboti ore. Lietuvoje tada dar niekas negalvojo, kad šokti nori ir neįgaliojo vežimėliuose sėdintys žmonės. Kol Arnoldas mąstė, ką galėtų padaryti, šokti norinti moteris jį pati susirado. Šokių mokytojas ryžosi jam pačiam netikėtam iššūkiui. Arnoldas žinojo, kad vežimėliuose sėdintys žmonės šoka Lenkijoje, Prancūzijoje ir daugelyje kitų pasaulio šalių, tačiau jis pats nebuvo tokių šokėjų regėjęs, neturėjo jokios metodinės medžiagos, o negalią turinčių žmonių jam taip pat nebuvo tekę pažinti. Bet vyras ryžosi...

Ir šiandien jis prisimena, koks per pirmąją repeticiją jis buvo suglumęs, sutrikęs. Suvažiavo ratukais vyrai ir moterys. Jie stovi viename salės kampe, Arnoldas – kitame. Jis nežinojo, nuo ko pradėti, o nuvilti šokti norinčiųjų negalėjo. Užgrojus muzikai visi atgijo. Vadovas paėmė už vienos moters vežimėlio ir drauge apsisuko valso žingsniu. Šokėjai lengviau atsiduso.

Į pirmąją repeticiją šokių mokytojas buvo pakvietęs ir keletą galinčių vaikščioti merginų. Jos pradėjo šokio žingsniu suktis su partneriais. Sėdintieji vežimėliuose taip pat judėjo. „Visi jaudinomės, bet aš stengiausi išlikti ramus. Mačiau, kaip šokėjų akyse įsižiebia ugnelės. Pirmoji repeticija pavyko!“

Šokių mokytojui pačiam teko kurti šokių kompozicijas. „Tuomet pabandžiau atsisėsti į neįgaliųjų vežimėlį, kad geriau suprasčiau savo šokėjus ir lengviau būtų sugalvoti kompozicijas, bet, prisipažinsiu, iki šiol neišmokau tokiu vežimėliu judėti“, – sako Arnoldas. O tuomet jis pradėjo mokyti nuo pačių paprasčiausių judesių: važiuoja, sustoja, apsisuka. Vėliau šokiai darėsi vis sudėtingesni, bet šokėjai puikiai juos atliko. Dabar šokėjai neįgaliųjų vežimėliuose nieko nestebina, o tuomet jie ruošėsi pirmosioms varžyboms. Arnoldas patirties sėmėsi pas kaimynus lenkus, jau anksčiau pradėjusius mokyti šokti žmones vežimėliuose, kažkaip sugebėjo gauti tam lėšų. Trūko šokių partnerių, tekdavo jų ieškoti, raginti, žadėti, kad bus mokama. Merginos labai norėjo šokti, o partnerių vyrų teko ilgokai laukti...


Pirmosios varžybos šokėjų neatbaidė

Atėjo pirmosios varžybos, kurioms įtemptai ruošėsi. Salė, kurioje repetavo, buvo nepritaikyta judėjimo negalią turintiems žmonėms, reikėjo ieškoti, kas padėtų užnešti šokėjus. Arnoldas rasdavo! Bet sunkiausia buvo žiemą – vienas neatsargus žingsnis galėjo baigtis nelaime. Deja, per varžybas ir vadovas, ir šokėjai patyrė baisią nuoskaudą – organizatoriai neleido dalyvauti pagrindiniame koncerte – bijojo žiūrovų reakcijos. „Jautėmės kaip šlapiu skuduru gavę per veidą, o tiek repetavome“, – prisimena Arnoldas.

Bet repeticijos tęsėsi. Sėkmė šokėjus aplanke Kaune. ,,Gintarinės poros“ varžybas vedė geri Arnoldo bičiuliai Jūratė ir Česlovas Norvaišos. Šokėjai ratukuose ir jų partneriai galėjo šokti pagrindiniame koncerte. Po lėto valso pilnutėlė Kauno halė atsistojo. Žiūrovų akyse blizgėjo ašaros. Vaikinai ir merginos pajuto – juos priėmė, pripažino. Arnoldas to džiaugsmingo jaudulio, kurį tuomet patyrė, niekada nepamirš. „Kuo ilgiau pažinau savo šokėjus, tuo mažiau juose mačiau negalios. Žmonės jaučia ritmą, šypsosi savo part­neriams“, – sako jis. Arnoldas matė, kokie jie laimingi. Jie ne tik šoko, bet ir įsigijo nuostabių draugų. Prasidėjo pasirodymai ne tik Lietuvoje.

Kalbamės su Arnoldu apie tai, kad šiandien vyksta festivaliai, televizijos ir kiti projektai, kuriuose dalyvauja judėjimo negalią turintys šokėjai. Ir jų pasirodymai nieko nestebina. Šiuo metu vežimėliuose sėdinčiųjų Arnoldas šokti nebemoko, tačiau bendrystė su negalią turinčiais žmonėmis tęsiasi.


Žavi optimizmas ir tikrumas

A. Riekumas dirba mokykloje, tačiau Lietuvos žmonių su negalia sąjungos nariai ji gerai pažįsta. Arnoldas savanoriauja sąjungos organizuojamuose renginiuose: lydi neįgaliuosius į vasaros stovyklas, į išvykas, vadovavo ne vienam projektui. „Esu sužavėtas sąjungos projektų koordinatore Ginta Žemaitaityte. Moteris juda neįgaliojo vežimėliu, bet nuveikia tiek daug, kad visi gali pavydėti – projektų vadovė, organizatorė, ekspertė! Ginta – tai varikliukas, vedantis į priekį kitus, ne tik ratelinukus... Žmonės tiesiog bėga jai iš paskos“, – emocingai kalba vyras. Arnoldas labai gerbia ir Robertą Ašmanavičių. Vyras, sėdintis neįgaliojo vežimėlyje, įsteigė įmonę, sukūrė darbo vietų, o koks uždegantis, optimistas!

„Šią vasarą savanoriavau šiaurietiško ėjimo stovykloje Ignalinos rajone, Meironyse. Kokių nuostabių žmonių sutikau! Bendraudamas su jais, galėdamas jiems padėti jaučiau didžiulį dvasinį pasitenkinimą. Žmonės, kuriuos pažinau Žmonių su negalia sąjungoje, – be kaukių, tikri, nuoširdūs, pasiruošę padėti vienas kitam ir visiems sutiktiems!“ – žavisi Arnoldas. Pasak jo, mes dažnai vis dar teisinamės, kad nežinome, kaip bendrauti su neįgaliu, vežimėlyje sėdinčiu žmogumi, baiminamės neįžeisti, o iš tiesų turime tiesiog pasimokyti iš jo ir nustoti apsimetinėti labai mandagiais, labai gailestingais. „Jie turi teisę gyventi taip, kaip mes, ir daryti viską, ką ir mes darome. Ir dar. Jie mus priverčia tikėti, jog žmonės labai daug ką gali, kad ir kas benutiktų“, – mintimis dalijasi A. Riekumas.

Eglė KULVIETIENĖ
Nijolės Zenkevičiūtės nuotr.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRTRF puslapyje