Vežimėlis netrukdo varžytis su negalios neturinčiaisiais.

Rolandą Baranauską sportas lydėjo visą gyvenimą. Nuo mažens jis buvo įpratęs prie fizinio krūvio ir ištvermės. 1997 metais patirta trauma, lėmusi vyro stuburo lūžį, gyvenimą pasuko šiek tiek kita linkme, tačiau nuo sporto neatitolino. Jau maždaug aštuonerius metus R. Baranauskas šaudo iš lanko ir pastaruoju metu savo pasiekimais garsina Lietuvą. 

Kristina moka mėgautis gyvenimu.

Kristina Kosovskaja dabar gyvena Didžiojoje Britanijoje. Kartu su savo gyvenimo draugu ji keliauja, dirba, turi daug bičiulių. Nelaimė, ištikusi Kristiną prieš 38-erius metus, pasodino ją į neįgaliojo vežimėlį, tačiau ji vis dar atranda daugybę naujų dalykų ir žino, kad ir ateityje atras.

Milita Lukšėnaitė.

Kai šnekučiavomės su Milita Lukšėnaite, jos kalboje buvo tiek energijos, gyvybės, pozityvumo, toks ryškus gyvenimo geismas, kad nejučiomis ėmiau mąstyti, jog širdies jėga nustelbia kūno negalią. Milita sunkią traumą patyrė prieš 17 metų, bet neįgaliojo vežimėliu judanti mergina sako niekada nemokėjusi nieko neveikti. Ji baigė universitetą, vėliau ir kolegiją. Šiandien Milita yra įmonės „Milijonė“ vadovė, darbuojasi ir finansinių sprendimų agentūroje. Mergina konsultuoja žmones apie taupymą, investavimą, paskolas, finansines išmokas atsitikus nelaimingiems atsitikimams. 

Martinas Baltrušaitis.

„Fotoobjektyvas dažnai pamato tai, ko neaprėpia mano žvilgsnis“, – sako Martinas Baltrušaitis, vadybininkas ir fotografas, jau 22 metus judantis neįgaliojo vežimėliu. Nelaimingas atsitikimas pakeitė jo gyvenimą, tačiau nepajėgė atimti noro gyventi aktyviai ir kūrybingai.