Aldona MAKSVYTIENĖ, Vilkaviškis

Sigitos Letkauskaitės nuotr.

Kūrybos laboratorija
Nustatymai

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

Nukristi snaige...

Pasiilgau balto balto kelio,
Saulės žaismo tarp pusnių gilių,
Kai plaukai šarmoja, veidą gelia
Nuo šaltuko žnaibančių nagų...
Kai balta tyla ramybę stingdo,
Tulpių raštai supasi lange...
Kai nakty ant mėnesienos tilto
Tu mane pavadini snaige...
Kai vaitoja šalty medžių šakos,
Speigo laužomos stipria ranka,
Ir kai vartai cypia... Vėjy blaškos
Snaigė, vietos sau nerasdama...
Žiemos dingo... Slepiasi ir tyli –
Ilgesy atbunda laukimu...
Pasiilgau balto snaigių skrydžio...
Gilių pėdų, bėgančių lauku...
Kaip norėčiau, vėl žiemoj paklydus,
Tau snaige nukristi ant delnų...

 

Advento tyloje

Kokia nepaprastai tyra
Advento brendanti tyla.
Geriausia sielai atgaiva –
Susikaupimas ir malda.

Tyloj į širdis meilė leisis –
Ramybė baltu žiedu skleisis.
Braidydami laukimo tyloje,
Atgimsim paukščio giesmėje.

O angelai, sparnais apgaubę,
Mintim prie veido prisiglaudę,
Kuždės palaimintus žodžius.
Į žemę nusileis dangus.

Palaima dieviška mus palytės,
Gerumas jos į širdį išsilies...
Uždėjęs ranką ant peties,
Ramybės angelas linkės...

 

Vakarinė malda

Suklupo saulė
Vakarinei maldai.
Saulėlydžio žaroj
Ramybė tirpsta...
Maldos ekstazėje
Išgirsk širdies
Dvasingos aidą –
Tave išgirs, supras,
Ir žaizdos gis...
Suklupus saulė
Vakarinei maldai
Uždegs žvakes
Aukštam skliaute.
Šviesos ramybę
Angelas tesaugos
Nakties spalvotame
Sapne...

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas