Aldona RAIŠIENĖ, Eglė BARANAUSKAITĖ

Stanislavos Juozapaitytės nuotr.

Kūrybos laboratorija
Nustatymai

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos                                       

Ką šlamėjo smilgos

Maža bėgiojau aš po pievą,
Šlamėjo žalios smilgos.
Tarytum sakė: „Paskubėki,
Nes laukia kelias ilgas.“

Vaikystė su margais drugeliais
Per pievas nuplasnojo,
Kad nebegrįš laukų takeliais,
Tada aš nežinojau.

Jaunystė ievom sužydėjo,
Alyvos kūrė laimę...
Prie kelio smilgos vėl šlamėjo:
„Sutiki savo laimę.“

Atėjo laimė ir sustojo,
Prie vartų pastovėjo.
Kad netikra, kad ji ne toji,
Tada aš netikėjau.

Aš vėl einu per žalią lauką,
Prie kelio šlama smilgos.
Dabar jos tyliai, tyliai šnabžda:
„Jau baigias kelias ilgas...“

 

Paskutinis valsas

Atminimų keliais
Vėl grįžtu praeitin.
Atminimų takais
Aš einu su tavim.

Lyg plaštakė lengva
Aš praskriejau ratu.
Šokom valsą abu
Lig pirmųjų gaidžių.

Paskutinįjį kartą
Pakartojau: „Myliu...“
Paskutinįjį kartą
Svaigom valso ritmu.

Meilės valso daugiau
Nebešoksim. Jau ne!
Viskas buvo tarsi
Stebuklingam sapne.

Atminimų takais
Aš ėjau su tavim.
Atminimų keliais
Sugrįžau praeitin.

 

Vėjas

Į mano širdį paslapčia
Atklydo paikas vėjas...
Išplėšė meilę, svajones
Ir viską, ką turėjau.

Paliko tuštumą širdy
Ir nerimą, ir skausmą.
Paliko atviras duris –
Paliko ir neklausia.

Aldona RAIŠIENĖ
Kupiškio r.

 

L‘ amour

nuo žibintų varva šviesa
kvapas skamba
gatvių kavinėse
vandenyno alsavimas
inspiruoja
gyvenimo ritmą

 

Juodkrantė

marios skęsta
rūke
ančių krykavimas
plėšiasi į erdvę
šviesa liejasi
akvarele į gatvę
pasiklysta mintys...

 

Vakaras

jauki šviesa stovi kampe
apkabinusi erdvę
šešėliai čiuopia
silueto pulsą...
išleidžia į pasaulį
judantį paveikslą

 

Rauda

svaiginantis vynas
prisotino sofą
šeimininko gyvenimu

tingiai tįso gatvėje

tik varnos
nutūpusios
pliauškia niekus

 

Atsisveikinimas

skambutis perveria širdį
žinia iš amžinybės
suvirpina sielą

užgniaužia
lengvo gyvenimo pojūtį
visiems nulemta
laisvė

Eglė BARANAUSKAITĖ
Palanga

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRfondas_puslapyje_antras
rėmėjai
TAIP PAT SKAITYKITE
rubrika portale TV3.lt