Gražina DAUGINIENĖ, Vilnius

Gražinos Kalvaitienės nuotr.

Kūrybos laboratorija
Nustatymai

Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos                               

Balandis

Pažadino saulė žibuoklę,
šalpusniais kalvas padabino.
Per naktį lakštingalai suokiant
užmigti negali beržynas.

Dangumi Orionas keliauja, 
prisisegęs prie juostos žvaigždes.
Numirtum ir gimtum iš naujo...
Nei ieškos kas, nei pasiges.

***
Atsigersiu beržų sulos, 
tegu plaka širdis apsvaigus.
Vėjas medžių viršūnėmis gros
ir kloniais nuneš džiaugsmo aidą.

 

Tekėk, saulele

Lietūs nuplovė
dulkėtą kelią. 
Ir kas tuo keliu
bepareis?
Žvelgs iš aukštybių 
mėnuo išbalęs
tyliais vakarais.

Prie šermukšnėlio
žalio parimus
klystkelius savo
skaičiuosiu.
Aplink – tik vėjas, 
pilki arimai
ir naktys juodos.

***
Nuprausė rasos
berželių šilką.
Volungę mažą 
pagirdė.
Rūkas jau sklaidos.
Tekėk, saulele –
sušildyk širdį.

 

Pilkas lietus

Man patinka 
pilka kasdienybė –
pilkos dienos 
ir pilkas dangus.
Man patinka, 
kai lyja tyliai
toksai šiltas 
švelnus lietus.

Nevilioja 
nuskristi su vėju
ten, kur žėri
smaragdai bangų.
Visos audros
seniai praėjo.
Tiktai lyja
pilkas lietus.

 

Sekmadienis

Vėl sekmadienis.
Vilniaus Katedroj mišios.
Maldoj susikaupusios
moterys klūpo.

Padėk joms, Dieve,
padaryti stebuklą –
blėstančio židinio 
liepsną įpūsti.

Dieve, padėk joms 
vaikus pasiklydusius
į kelią dorovės 
ir meilės parvest.

Paguosk, Visagali, 
jų širdis pavargusias, 
rūpesčių naštą 
sunkią palengvink.

***
Kai sekmadienį 
baigias Katedroj mišios,
plaikstosi gatvėse 
margos suknelės.

Kaukši grindiniu
nemadingi kulniukai, 
išimti iš skrynių
tik sekmadienį.

Grįžta moterys,
tokios šviesios ir gražios,
tikėjimo sklidinos
spindi jų akys.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas