Zinaida DILYTĖ-JURĖNIENĖ, Panevėžio r.

Gražinos Kalvaitienės nuotr.

Kūrybos laboratorija
Nustatymai

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

***

Pavasaris
Saulės spindulius
Laužo
Visiems
Kad užtektų
Daugmaž
Po lygiai.
Gamtoje
Visa
Be
Įsakymų
Raštu
Gyvuoja.
Pulsuoja
Bujoja
Nužydi.
Nebežymu
Kartais
Pradžios
Pabaiga.
Vidudienių
Akimirkos
Prabėga
Apsukui
Aplink save
Šuoliais.
- - - - - - -
Negi
Saulė
Niekada
Nebus
Senolė?

 

***

Aida!
Į pavasarį žalią
Prisikėlimo
Šviežiom žolelėm
Varnėnų
Švilpesiu sode
Gegutės
Ilgesiu miške
Debesų
Šlaitais
Aukštoj
Žydrynėj.
Išsipildymo
Svajonių
Dar
Nenusiskynus
Pasilieku
Namie.
Gimtinėj.
- - - - - - -
Nėra
Netikėta
Ar baisu.
Sėkmės
Linkėjimų
Nelaukiu.
Mokausi
Kasdien
Mylėt save
Kokia
Esu.
Palaukėj...

 

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas