Gražina DAUGINIENĖ, Gražina ČEKAVIČIENĖ

Kūrybos laboratorija
Nustatymai

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

Tas laukinių slyvų žydėjimas...

Tas laukinių slyvų žydėjimas
toks trumpas tarsi iliuzija.
Jų baltas ir švelnus grožis
lyg nuotakos rūbas
greit nukris žemėn
nuo atūžusio vėjo šuoro.
Ir skaudžiai sugildys širdį
supratus, jog Sutvėrėjas
taip primena žmogui
jo būties trapumą.
O kad paskendęs rūpesčiuos savo
to nepamirštų –
pakartoja šią šventą tiesą
kiekvieną pavasarį.
Gal todėl taip baltai ir trumpai
žydi laukinės slyvos?

Gražina DAUGINIENĖ
Vilnius

 

Pelkė ir jos augalėliai

E i l ė r a š č i a i   v a i k a m s

Sagelės

Siuvos pelkė drabužėlį
Iš minkštučių samanėlių.
Kirpo žirklėm raganėlės,
Daigstė siūlais žolynėlių.

Pasisiuvus rūbą žiūri:
Gi sagelių ji neturi.
Kuo susegti drabužėlį
Iš minkštučių samanėlių?

Į pagalbą atskubėjo
Visas pulkas spanguolėlių.
Plušo, segė, prakaitavo
Net žandai paraudonavo.

 

Trilapis puplaiškėlis

Kartą drugio dobilėlis
Trilapis puplaiškėlis
Nuklydo į pelkelę
Namo sugrįžt negali.

Šaltoj tąsioj pelkelėj
Įklimpo jo kojelės.
Pravirko mažutėlis
Trilapis puplaiškėlis.

Pagailo raganėlei
Mažučio puplaiškėlio
Pavirto jo kojelės
Į augalo šaknelę.

Jeigu suskaus pilvelis
Tavo mažam vaikeliui
Padės jam arbatėlė
Lapelių puplaiškėlio.

 

Gailiai

Tvyro pelkėj svaigus kvapas
Kokią paslaptį jis slepia?
Nuo to kvapo skauda galvą,
Reikalinga net pagalba.

– Alio, alio, kas čia kalba?

– Kalba zuikis. Zuikis kalba.
Kviečiu greitąją pagalbą.

– Kas nutiko? Ar kam bloga?
Ar kas nors susirgo sloga?

– Vai nutiko, tai nutiko
Čia nelaimė atsitiko.

Pelkėj pelkėj negerai,
Reikalingi daktarai.

– Gal rainuotė kam įkirto?
Kas akivaran įvirto?

– Ne, prisiuostęs gailių kvapo
Guli vilkas tarsi šapas.

– Negerai, oi negerai.
Skuba, lekia daktarai.

Jų nelieski, jų neuostyk,
Rankele švelniai neglostyk.
Ratuku aplenk gailyną
„Velnio šluotom“ jį vadina.

Gražina ČEKAVIČIENĖ
Jonava

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas