Zinaida DILYTĖ-JURĖNIENĖ, Panevėžio r.

Kūrybos laboratorija
Nustatymai

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

***

Lyg
Besparnė
Žemės
Paukštė
Mintimis
Plasnoti
Tegaliu.
Pakylės
Mane
Jos
Aukštin
Žodžių
Verpetu.
Užsimerkus
Galvą
Lenksiu
Ir
Klausysiuos
Atidoj.
Žodžio
Skambesį
Pajutus
Siela
Suliepsnos
Tamsoj.
Tai
Dėkosiu
Visagaliui

Akimirkas
Šitas...
Lai
Pavasaris

Lango
Žeria
Saujomis
Spalvas
Visas.
- - - - -
Šiandien
Būnu.
Rytoj
Gal
Dar
Būsiu.
Kol
Vienatvėj
Nenulūšiu...


***

Eisiu
Dar.
Kieman.
Pašūkaut
Prie
Apversto
Sutrūnijusio
Stalo.
Vardais
Jus
Visus
Išvardint.
Žinau
Neatsiliepsit
Niekada
Nebesusėsim
Prie
Bliūdo
Bulvienės
Virtos
Su
Pupelėm.
Ak,
Gardumėlis!
Prisiminimuos
Širdis
Vėl
Apsalo.
- - - - - -
Ne-be-var-din-siu...
Praeitis
Dabartin
Mintyse
Trumpam
Atšuoliavo...


***

Aušta
Tykiai
Be
Vėjo.
Naktis
Kudašiaus
Nešti
Nesuspėja.
Nuo
Amžių
Surikiuota
Savaip
Sutvėrėjo.
Išmokai
Prisitaikyt
Nugalėjai.
Nepavyko
Pralaimėjai.
Save
Pirmiausia.
- - - - - - - - -
Jei
Tik
Žemė
Juoda
Prakaituotai
Rausiu
Duonos
Paragausiu.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas