Aldona MAKSVYTIENĖ, Vilkaviškis

Kūrybos laboratorija
Nustatymai

Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Potėpiai lieka...

Lyja spalvos į vasaros pievą –
Akvarelė ištyžta žieduos.
Žalioj drobėje potėpiai lieka –
Mano mintys panyra į juos.

Žvilgsnis sugeria srūvančią gamą –
Jinai liejas į kertę širdies.
Virkdo žiogas vilties serenadą
Ir manuosius jausmus ji užlies...

Tu ateik, kol žiedai saule dega,
Kol tamsos tiek mažai – vien šviesa.
Per rasas lyg sugrubusį ledą
Bėgsiu vasarom aš tekina...

Tik kodėl ta šviesa skaudžiai gelia?
Ko ji tirpsta delnuos ištiestuos?
Per ilgai gal žiūrėjau į kelią?
Per ilgai gal tikėjau kažkuo?..

Lyja vasaros spalvos į pievą
Ir svajonės nuskęsta žieduos...
Širdies drobėje potėpiai lieka –
Šito grožio jau nieks neužgoš.

 

Gyvenimas išmokė

Aš moku būt skaudi
Kaip dilgėlė –
Išplakt negailestingai
Tavo kojas.
Aš moku būt švelni
Laukų gėlė,
Kuri praeinančiam
Ranka pamoja.
Aš moku būt linksma
Kaip spindulys –
Žvilgsnio šviesoj
Džiugi vilioklė.
Aš moku būti
Jūros siautulys –
Maištaut ir nenurimt...
Gyvenimas išmokė.

 

Pieškim gyvenimą

Saldų gurkšnį kerinčių spalvų! –
Juk gyvenimas tik vienas duotas.
Vasarų žydėjimais plaukiu
Ilgesingais meilės luotais...

Sieloj, skambančių purslų šlaite,
Šoka mintys, džiaugiasi, maištauja.
Pieškime gyvenimą drauge –
Visos spalvos mano saujoj.

Veltui tu neištaškyk spalvų,
Nes gyvenimas tik vienas duotas.
Tai žydėkime šviesų spektru
Iki paskutinės puotos...

Aldona MAKSVYTIENĖ
Vilkaviškis

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRfondas_puslapyje_antras
rėmėjai
TAIP PAT SKAITYKITE
rubrika portale TV3.lt