Vytautas ŽEMAITIS, Senieji Trakai

Kūrybos laboratorija
Nustatymai

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

Baltijos keliui

Ir iš prieblandų,
Ir iš tamsos,
Nevilties ir negandų
Mes lietuviai –
Aukštaičiai, žemaičiai,
Suvalkiečiai
Ir dzūkai Vilnijos kalvų,
Net mūs pusbroliai
Latviai
Ir estai nuo Narvos krantų
Su trispalvėm savom
Nešini
Ėjom tada iš namų
Į tą ilgą prasmingą
Mūsų sesių trijų,
Mūsų šėlstančios Baltijos kelią.
O mes ėjom,
Klupom ir kėlėm
Nepramintam kely
Dėl laisvos Lietuvos.
Daug kur darėm klaidų
„Vardan tos Lietuvos“,
Daug praradom geriausių
Sūnų ir dukrų
„Vardan tos Lietuvos“,
Kad gyventume mes,
Kad laisvai čionai žaistų
Mūs vaikai ir vaikaičiai.

Vytautas ŽEMAITIS
Senieji Trakai

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas