Albinas DEGUTIS, Vilnius

Kūrybos laboratorija
Nustatymai

Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

***
Būk tiltas tarp dangaus ir žemės –
(man niekas jo nepastatys),
o laukianti gale stotis
bejėgišku vangumu žemina...
Gili, be kelio, praraja
nepereinama jau, deja...

Trasos aš vienas nenutiesiu, –
nėra nei noro, nei jėgų.
Kol kas šioj pusėje lieku
ir nebeieškau kompromisų.
Netolimoje ateity
tą darbą padarys kiti...


Pesimistinis diptikas

Laikinas dienų medus

Dar krūtinės manos kairėje
triūsia dienos širdies koryje,
dūzgia tarsi bitelės žieduos,
tol gyvensiu, kol medų man duos.

O kai šaltis užvers jų laktas,
aišku, tapsiu visai aš ne tas,
nes, netekęs nektaro saldaus,
kraujas optimizmu nepietaus.

Virs jo venos šaltu ledu,
jau nejusiu jo tvinksnių lėtų,
bet bitelės darbuosis kitiems,
ryžto niekas iš jų neatims – – –


Padėtis be išeities

Drasko širdį kraujuota žaizda...
Daug kam ji – paslaptis vieša.
Tik vargu sužinosit kada
(nesuprasite niekada),
kad negyja votis ta
juoda –
neatlyginta sielai grąža.

Dieve mielas, kaip aš kenčiu...
Per vėlai supratau... Ir, deja,
neišreikšt to raštu, nei žodžiu,
nei graudžiu
(juolab atlaidžiu)
ir degu šaltoje ugnyje.

Ir lede karštame šąlu.
Mane baudžia likimo ranka
iš visų kraštų bei galų,
bet paguoda iš visko menka.

Pataisyt nieko nebegaliu,
tiktai laiko užsimiršime
vegetuoju pasauly šiame,
nepajėgdamas rasti kelių...
Kaip gyvent, kurgi eiti žeme?
– – – – – – – – – – – – – – – –
Nesulaukdamas laiko grąžos,
jausmas smaugia kasdien negražus
ir visur su savim jį nešuos...


Albinas DEGUTIS
Vilnius

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas