Aldona RAIŠIENĖ, Kupiškio r.

Kūrybos laboratorija
Nustatymai

Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Ilgesys

Jis ateina nekviestas nelauktas,
Kaip keleivis, paklydęs nakty.
Jis atklysta ir net nesiklausęs
Pasilieka manojoj širdy.

Aš ilgiuosi gimtinės beržynų,
Senos klėties ir pievų žalių.
Mano siela pamiršti negali
Tų, kurių jau seniai neturiu.

Ilgesys... Kaip gerai, kad aplanko.
Kas aš būčiau be jo – nežinau.
Aš ištiesiu jam savąją ranką
Ir pakviesiu pabūti ilgiau.

Pasėdėsim po gelstančia liepa,
Pasvajosim, kas buvo, kas bus.
Ilgesys su manim pasilieka,
Ilgesys – mano draugas brangus.

 

Jaunystė liko tik dainoj

Jaunystėje balčiau žydėjo sodai
Ir medumi kvepėjo dobilai.
Tada šventai tikėjau tavo žodžiais,
Kaip tiki saule vasaros žiedai.

Lakštingalos pernakt linksmai čiulbėjo,
O pilnatis vis skendo ežere.
Kai baltos ievos paupy žydėjo,
Jų kvapas apsvaigindavo mane.

Kodėl, jaunyste, taip trumpai viešėjai
Ir negrįžai, išėjus vienumoj?
Jaunystėje linksmiau žydėjo sodai,
Jaunystė pasiliko tik dainoj.

 

Klajūno dalia

Kai sugrįžtu į savo gimtą kaimą
Ir į namelį lauko pakrašty,
Širdis lyg paukštė sudreba iš laimės,
O gilų skausmą paslepiu savy.

Kai ateinu žaliuojančia palauke,
Saulėtekis jau prausias ežere.
Sena svirtis kieme manęs dar laukia,
O senas beržas moja man šaka.

Tiktai prie vartų niekas nesutinka.
Tylu trobelėj ir senam sode...
Žinau – klajūnui šitaip atsitinka –
Tokia liūdna sugrįžtančio dalia.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas