Zinaida DILYTĖ-JURĖNIENĖ, Panevėžio r.

Kūrybos laboratorija
Nustatymai

Siūlome paskaityti Šventojoje vykusiam literatų seminarui „Amžinieji lietuvybės ąžuolai“ atsiųstus arba jau ten sukurtus įdomiausius, kvepiančius jūra ir vėju, tekstus. 

Zinaida Dilytė-Jurėnienė.

 

* * *

Ech
Ei
Ar nematai
Liepsnoja
Sodai
Žiedų
Baltąja
Ugnimi
Tik
Prieik
Artyn
Pastovėti
Po
Obelimi
Sudegsi
Rodos
Obuolio
Apimtimi.

 

* * *

Langas
Į žvyrkelį
Atviras
Ristūnai
Jame
Švysteli
Pro šalį
Trumpai
Akimirkai
Sukeldami
Smėlėtas
Dulkes
Ir pranyksta
Vėjarodžio
Kryptimi.

Juodas
Paukštis
Senvagėje
Kaip
Bjaurusis
Ančiukas
Iš tolo
Panašus
I blakstienų
Virpėjimą
Pirmoj
Pažintyje.

 

* * *

Nesusitikom
Dar
Ar
Jau
Prasilenkėm
Aukštoj
Erdvėj
Po
Dangišku
Skliautu
Norėtume
Pasimatyti
Ir nežinome
Kada
Geriausia
Ar
Pasakys
Kas
Kuriuo
Metu
Prasilenkėm

Truputį
Neramu...

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas