Jonas BALTUŠIS, Biržai

Kūrybos laboratorija
Nustatymai

Siūlome paskaityti Šventojoje vykusiam literatų seminarui „Amžinieji lietuvybės ąžuolai“ atsiųstus arba jau ten sukurtus įdomiausius, kvepiančius jūra ir vėju, tekstus. 

Jonas Baltušis.

 

Apie gyvenimą

Gimiau ŠOGDĖS kaime,
Taip jau buvo lemta...
Dar buvo žemė
Rėžiais padalinta.

Aštuonių sulaukus
Problemos kilo –
Mano gimtą kaimą
Vienkiemiais dalino.

Kuris norėjo
Kaimo vietoj likti,
Tam teko dėl mažiau
Žemelės sutikti.

Kurie vienkiemiuos
Galulaukėse ėjo,
Tiems ir žemelės
Žymiai padaugėjo.

Kai mes į kolūkius
„Savanoriais“ stojom,
Gyvulius, žemelę
Už dyką dovanojom.

O kolūkių laukus
Melioruoti pradėjus,
Vėl problemos
Naujos prasidėjo.

Nori nenori
Turėjai daryti:
Sodybą nugriauti,
Gyvenvietėj statytis.

Kai į Lietuvą
Laisvė atėjo,
Tai buvusią žemę
Atgauti galėjom.

Žemę atgavus
Vėl problemos kilo,
Broliai ir sesės
Nepasidalino.

Išdalinus žemę
Po mažą plotelį,
Sunkus rankų darbas –
Technika padėt negali.

Iš mažų plotelių
Nebūsi bagotas.
Nuo sunkaus darbo
Paliksi kuprotas.

Gimtąją žemelę
Gerbkim ir mylėkim.
Ji mus žemyn lenkia –
Teks po ja gulėti.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas