Mykolas KRUČAS, Jonavos r.

Kūrybos laboratorija
Nustatymai

Siūlome paskaityti Šventojoje vykusiam literatų seminarui „Amžinieji lietuvybės ąžuolai“ atsiųstus arba jau ten sukurtus įdomiausius, kvepiančius jūra ir vėju, tekstus. 

Mykolas Kručas.

 

Paberžės titanas

Kun. Antanui Mackevičiui atminti.

Ant Liaudos kranto bažnyčia stovi,
Tautos didvyrių tapus šventove.
Šlove, legendom ji apipinta,
Liaudis čia kilo į kovą šventą.
Dvasios titanas, valios geležinės,
Stojo už laisvę savo tėvynės.
Varguoliui ašarą sūrią nušluostęs,
Bedalį vaiką švelniai paglostęs,
Surado kelią į valstiečio širdį,
Priespaudos kovon kvietė pakilti.
Laisvės idėjom sėmės stiprybę,
Prikėlė liaudį prieš caro galybę.
Surinkęs būrį drąsių vyžočių,
Vedė takais, pramintais bočių.
Kibirkštis skilus Paberžės kaime,
Sklido po šalį liepsna savaime.
Vyrai ginklavos, į būrį ėjo,
Dalgiais ir šakėm, kuo tik turėjo.
Surinktas šobles kalviai galandė,
Senų šaudyklių taiklumą bandė.
Trys šimtai vyrų, žemės artojų,
Į pirmą mūšį su priešu stojo.
Prieš tūkstantinę armiją caro
Čia pirmą krikštą jo būrys gavo.
Vado drąsumas vyrus lydėjo,
Ne vieną mūšį būrys laimėjo.
Iš Rusijos tolių vežė ir grūdo,
Caro kariauna šalį užplūdo.
Šimtai drąsuolių galvas padėjo
Prieš tūkstantines gretas baudėjų.
Už savo krašto atpildo tyro,
Galva nusviro Didžiojo Vyro.
Tiktai paminklas Paberžėj mena –
Tautos didvyris čionai gyveno.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas