Ramutė SARAPINAVIČIENĖ, Kazlų Rūda

Kūrybos laboratorija
Nustatymai

Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Likimas

O juk skendau,
O juk skridau
Po juodo varno plunksnom...
Laukinės prigimties prašiau,
O numetė paunksmėn
Po seno klevo šakomis,
Kur gimsta mano eilės,
Kur budi protėvių lemtis,
Kur klaupiasi praeiviai...

 

***

Aš šiandien trokštu
Pabučiuoti tylą.
Įsiklausyk – kaštonai skyla
Ir tyloje išsilukštena.
Rudens trapumas įstabus.
O tas skilimas toks trapus –
Naujai gyvybei
Atveria vartus...

 

***

Klausaus tylos –
Diena kažkur sudyla,
Medus kory atvės ligi aušros.
Klausaus tylos – pasaulis visas tyli,
Lyg lauktų
Pakylėjimo aukos.
Klausaus tylos –
Blakstienos tyliai merkias,
Toli toli suūkia traukiniai.
Aš nežinojau,
Kad tyla spalvota,
Kad tyloje –
Visos dienos aidai...

 

***

Ruduo, jau paskutinį riešutą
drevėn paslėpęs kėkštas
piktai spoksos
ir saugos savo kraitį.
Volios sudriskusius lapus
vakaris vėjas,
kvepės kava –
dar svečias neatėjęs...
Šešėliuos supsis
vakaras ankstyvas,
voratinkliuos
vorų svajas sudraskęs.
Ir bus tik vėjas
ir ruduo,
ir vėjas.
Ir mano svečias –
Taip ir neatėjęs...

 

***

Naktis –
Kavos puodelis
Jau seniai atvėso
Ir laikrodis
Kreivokai pakabintas tiksi
Lyg šlubas senis.
Laikas nesustoja,
Įkyrios mintys
Braunasi į širdį.
Nei eit, nei pasilikt,
Nei rožinį kalbėti,
Išleisti ar sutikt,
Bet visada mylėti...

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas