Vitalija LIŽAITIENĖ, Marija OLEŠKEVIČIENĖ

Kūrybos laboratorija
Nustatymai

Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Adventas

Grįžulo rogėm,
Debesų žirgais
Keliauja pilnatis
Plačiais dangaus laukais.
Atvėso žvaigždės,
O aplink tylu tylu,
Uždegsiu pirmą žvakę –
– Pranašų –
Pavakariop pasnigo.
Tamsiame skliaute
Delčia palieka baltas pėdas.
Akimirkai sustoja,
Kad lange
Įžiebtų žvakę antrąją –
– Betliejaus –
Laikas neturi laiko...
Skuba vis ratu.
O žemėn jaunatis
Pašviečia avinėlio rageliu,
Šerkšnotoj lango pievoj
Blyksteli skaidriu ežerėliu
Spindi trečioji žvakė –
– Piemenų –
Metų kelionė baigiasi.
Pakelės smuklėje
Triukšminga ir tvanku,
Mediniame tvartelyje –
Ramu, šviesu...
Viltis, tikėjimas ir meilė –
Jie kartu
Dalina džiaugsmo žvakę -
– Angelų –

Vitalija LIŽAITIENĖ
Šakių r.

 

***

Stebuklą Kalėdų
Paduodu delne,
Ant delno gruoblėto
Suraski Mane...
Iš tavo svajonių,
Minčių ir sapnų
Sudėtą dėlionę
Teikiu dovanų.
Pirštus aš atgniaušiu
Iš lėto – palauk
Išskris – nepagausi
Savęs neapgauk,
Nes laimė ir viltys
Tik jausmas trapus...
Kaip sapnas ir mintys –
Jų tuoj nebebus...

 

***

Tarp galiukų pirštų
Kalėdų stebuklą laikau
Niekad nepamiršiu
Kaip kadaise tave sutikau.
Ir šitam prisiminime
Gimsta mano dabartis –
Meilės tavo atgimime
Skęsta tyliai atmintis.
Ant kalėdinės eglutės
Veidrodiniam burbule
Atsispindi po truputį
Meilė su tavim šalia.
Tas kalėdinis stebuklas
Toks trapus, kad net baisu
Ir ant pirštų – ant galiukų
Tu esi ir aš esu.

Marija OLEŠKEVIČIENĖ
Vilnius

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas