Zinaida DILYTĖ-JURĖNIENĖ, Panevėžio r.

Sigitos Letkauskaitės nuotr.

Kūrybos laboratorija
Nustatymai

Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

* * *

Pastatyk man
Smėlio pilį
Aklinais langais.
Kas kam rūpi,
Jeigu
Saulės
Spindulys ten
Jokis
Niekad
Neužeis.
Ehe-he!!!
Ko gi
Sau
Nepastatai
Pati?
Pripažink,
Juk
Ir tau geriau,
Kada
Kiti kalti,
Kai
Sugriūn
Pilis...* * *

Nebevalingai
Kartais
Plėšau praeitį
Tartum
Ramunės
Žiedą.
Mylėjo-
Nemylėjo,
Bučiavo-
Nebučiavo...
Žiedlapiai
Ratu
Apskritime
Keliavo,
Kolei
Paskutinis
Virpėtoj
Rankoj
Liko.
Nebemokėčiau
Už jį
Anei skatiko.
- - - - - - - - - -
Tarp pirštų
Vėjas tebeliko.

 

* * *

Kai
Vakarop
Aplinkybės
Atveda
Į kryžkelę,
Čiupinėtis
Apie save
Nebėra kada.
Horizonto
Griežtumas
Skatina
Ieškotis
Nakvynvietės.
Mirgančių
Žvaigždynų
Grožis
Neberūpi.

 

* * *

Vis tebeieškau
Dūšios artimos.
Kokių tikėdamos
Stebuklų?
Nesulipdysi
Vieno norimo
Iš daugumos.
Karalienės sosto
Ar pergalėms
Žymėt
Pabūklo
Aš neturiu.
Kas dieną
Naują dieną
Prieš save regėt,
Kai nubundu,
Juk šventė?
Kaip daug tame!
Jokiems
Ieškojimams
Nėra tabu.
- - - - - - - - -
Pradėsiu
Nuo savęs.
Kol sužinosiu
Kiek gausis
2 × 2?

 

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas