Aldona MAKSVYTIENĖ, Vilkaviškis

Kūrybos laboratorija
Nustatymai

Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Sidabro burės

Kur plauki tu, nenuorama laike,
Iškedenęs sidabro bures?
Aš žinau – atkarpa kelio baigias,
Kai ją nukerpa vėjy kažkas.

Aš tikiu – metai slinks tik iš lėto,
O pavargę prisės ant akmens,
Ant žilų samanų iškorėtų,
Kolei laikas bebėgdams aplenks,

O paskui tęs gyvenimo kelią, –
Skins kas rytą liepsningas žaras...
Mano metai, nuo laiko pasenę,
Plauks išskleidę sidabro bures.

 

Ryto etiudas

Ištirpsta saulė žvilgsnio spindesy –
Meilės žara ant kelių ją paklupdo,
Ir šnabžda rytmetį žolė trapi,
Kai rasos skalbia žalią žlugtą.

Išbrisiu sutemoj aušras visas...
Girdi, kaip pieva ilgesingai ošia,
Kaip mintys suverpia beržų lajas,
Kaip mezginy sušyla žodžiai?..

Plazdena jie vėjelio dvelkime
Ir saulės ašarom į širdį sminga...
Lyg po audros nurimstu nejučia –
Rasos lašu bučiuoju smilgą...

 

Ateik...

Daina

Tu ilgesio tiltais ateisi,
Atskrisi ant paukščio sparnų.
Tavęs kaip pavasario lauksiu,
Nes meilei žydėt nevėlu.
Dėkosiu už pirmąjį žiedą,
Sugėrusį ryto rasas.
Jau saulė per dangų nurieda
Ir tiesia į dieną rankas.

Priedainis:

Ateiki lauko takeliu
Kaip kažkada jaunystėj,
Kur prie apnuogintų beržų
Prisiekėme neklysti.

Į dieną, į šviesą mes bėgsim,
Barstydami šypsnį laukuos,
Ir meile savąja apglėbsim,
Kad žemė paskęstų žieduos.
Į žydinčią naktį pakviečia
Rasom nusagstyti žiedai.
Žvaigždė lūpom meilę paliečia
Ir laimina ją amžinai.

Priedainis...

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas