Gražina KALVAITIENĖ, Kazlų Rūda

Kūrybos laboratorija
Nustatymai

„Kūrybos laboratorijoje“ – dar vienas bandymas eiliuoti hegzametru. Kaip autorei pasisekė, spręskite jūs. Kviečiame ir kitus kūrėjus prisijungti prie šio iššūkio. 

Pavasario džiaugsmai

Jau pavasaris vėl sugrįždamas budino gamtą,
Paukščius ragino grįžti ir lizdus šapais taisyti.
Vyturys su kitais paukščiais parlėkė pirmas
Ir aukštai danguje savo stygas derino.
Ogi kuoduota pempė tikrino arimus laukuose,
Vis nepaliaudama šaukė visus sveikus gyvus.
Kol juodai pilka varna kimiai kosčiojo,
Žvirbliai skubinosi savo murzinas plunksnas prausti.
Taip jiems ramiai besidailinant vanags pasirodė,
Baisiai išalkęs puolė būrin sparnus išskėtęs.
O visi paukščiai skristi aukštyn pagavo,
Net juodi kovai visi pulkan susibūrė.
Taip besislapstant žvirbliams varnų klykimas pasigirdo
Ir vanagas išsigandęs miškan skubinosi lėkti.
Ogi varnėnas švilpaudamas seną valstietį budino,
Į ankstyvus pavasario darbus linksmai kvietė.
Ir valstietis su pačia laukan puolė spėriai,
Senas akėčias ir drapaką taisyti ėmėsi.

Gražina KALVAITIENĖ
Kazlų Rūda

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas