Mykolas KRUČAS, Vladislovas KIRKICKAS, Danutė KULIAVIENĖ

Kūrybos laboratorija
Nustatymai

Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Kovo 11-oji

Pakilo sąjūdžio banga, galinga kaip taifūnas,
Stojo po laisvės vėliava tėvynės dukros, sūnūs.
Rinkosi minios, mitingai ėjo,
„Laisvė Tėvynei!“ šūkiai skambėjo.
Vienuoliktą kovo – rytas saulėtas,
Tėviškės dangus – lyg pakylėtas,
Istorinė diena jau prasidėjo,
Rinkos į Seimą tautos veikėjai.
Ir vėl bus laisva mūsų Tėvynė –
Šalies didvyriai krauju apgynė.
Sulaukėm laisvės, atlaikėm vėtras,
Vėliavas traukėm, palėpėj slėptas.
Jau išsipildė svajonė sena –
Mūsų trispalvės laisvai plazdena.
Dar porą metų derybos vyko,
Rusų kariauna kolei išvyko.
Brangi Tėvynė jau išvaduota,
Per ilgai buvo ji okupuota.
To meto blogio sėkla pasėta,
Melo ir purvo nepagailėta.
Vieningai dirbo mūs patriotai,
Kad visą blogį lauk atsijotų.
Daug ilgų metų buvom užguiti –
Reik atsitiesti, pagerint buitį.
Atlaikęs vėtras žemės artojas
Prie savo ūkio darbuotis stojas.
Atėjo laukta nauja gadynė –
Mes šeimininkai savoj Tėvynėj.
Visas pasaulis Lietuvą žino,
Mes lygioj gretoj savo kaimynų.

Mykolas KRUČAS
Jonavos r.

 

Švęskim laisvę

Švęskim laisvę
Švytinčiais veidais.
Švęskim laisvę –
Linksmai ir išdidžiai,
Dabar jau niekas jos nebesutryps,
Tai mūsų būtis ir mūsų ateitis.

Ir tegul plazda trispalvės Lietuvos,
Ir tegul skamba dainos Lietuvos.
Čia mūsų žemė, gimtinė Lietuva,
Čia protėvių dvasia gyva.

O metai bėgs, Tėvynė tik klestės,
Kalba gimtoji mus visur lydės.
Mes esame laisva tauta
Širdim tikėkim – bus taip visada.

Vladislovas KIRKICKAS
Tauragė

 

Mano Lietuva

Man patinka gintaro spalva –
Gintarinė mano Lietuva:
aukso kopos, gintaro krantai –
ar gražesnę šalį kur matei? –
Auksaspalvės kasos vainiku
puošia galvas mano seserų...
Aukso varpos, gintaro grūdai –
mano duona, mano gintarai.
Man patinka žaluma laukų:
Žalios eglės – puošmena miškų,
žalios rūtos ir rugių laukai,
žalios pušys ir Neries krantai –
žaliaskarių eglių ošime
atpažįstu, Lietuva, tave,
Tu žaliuoki dar ilgai ilgai,
žaliaakiais žvelki ežerais.
Bet.. sumindė rūtą iš Rytų,
Nešė audrą vėjai vakarų...
Vai, paraudo mėlynas dangus,
širdį spaudė nerimas kraupus:
kraujo upės... kruvina žolė..
brolio kapą puošianti gėlė...
Kraują gėrė žemė Lietuvos,
kraujuos braidė budeliai Tautos.
Apkabinsiu, Lietuva, tave
Ir apjuosiu juosta šilkine –
ją išausiu iš trijų spalvų:
saulės aukso, žalumos rugių
ir raudonio kruvinos spalvos,
kad jau niekad niekad Lietuvos
pavergėjai kruvinu batu
neišdrįstų mindyti laukų.
Stūkso kalnas milžinas antai,
Pilies bokštas žvelgia įdėmiai,
Ir trispalvė vėliava tautos
Puošia Vilnių – sostą Lietuvos.
Aš bučiuoju, vėliava, tave –
Tavo spalvos – mano Lietuva.

 

***

Saulės švytėjimas,
Rugio žydėjimas,
Paukščio čiulbėjimas –
Tai Lietuva.

Skausmas, kentėjimai
Pančiuos, kalėjimuos,
Bet ištesėjimas –
Mano tauta.

Savęs aukojimas,
Aklas klajojimas,
Tiesos ieškojimas –
Mano dalia.

Danutė KULIAVIENĖ
Jonava

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas