Aldona RAIŠIENĖ, Kupiškio r.

Kūrybos laboratorija
Nustatymai

Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Pavasarėja

Girdžiu – padangėj vyturys čirena
Ir upeliukas pievomis čiurlena.
Matau, kaip šypsos paupėj purienos,
Jau greit klos kilimus geltonos pienės.

Matau, kaip skleidžias mažas pumpurėlis,
Girdžiu, ką kužda jam atklydęs vėjas.
Jau greitai į lizdus gandrų sulauksiu.
Pavasarinis vėjas kedens mano plaukus.

Daug metų visa tai kartojas.
Tačiau kiekvienas vis kitoks rytojus.
Man skirtą metų vėrinį veriu,
Už tai likimui padėkot turiu.

 

***

Tapau paveikslą tavo šviesų
Iš ilgesio ir iš dainų.
Kai ilgos naktys, nesimiega,
Tapau paveikslą tavo šviesų.

Skaitau aš vardą iš žvaigždynų,
O sielai būna taip ramu.
Tapau paveikslą tavo šviesų
Iš ilgesio ir iš dainų.

 

***

Aš vis einu, skubu
Ir nesustoju.
Paglostau medį,
Akmenį prie kelio,
Aš vis einu, skubu
Ir pagalvoju:
Kiek liko man nueit
Paskirto kelio?

Vaikystėje ėjau
Mažais žingsneliais.
Jaunystėje – lengvais
Ir paslaptingais.
Tarytum ant sparnų
Skridau su paukščiais,
Lėkiau su viesulais
Audringais.

Dabar beliko jau
Pavargę žingsniai
Su sustojimais
Ir atsidusimais.
Bet aš laiminga,
Kad galiu dalintis
Gyvenimo mielais
Prisiminimais.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas