Lukas GEDVILA, Juozapas LEVICKIS, Egidijus SALDYS

Kūrybos laboratorija
Nustatymai

Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Prikelk, o Dieve

O Dieve Tėve mano mielas,
Tu atgaivinki mūsų sielas,
Prikelki jas naujiems darbams,
Kad gėrį skleistume draugams.

Prikelki jas, kaip savo Sūnų,
Kuriam Tu uždedi karūną.
Ir nugalėtojo šlovė –
Jam skamba žemėje garbė.

Kad mūsų sielos justų džiaugsmą,
Nors iškentėjo jos daug skausmo,
Tai te prisikelia šiandieną
Visos žmonijos liūdnos sielos.

Te Jėzus nušviečia padangę
Sava didžia garbinga meile,
O meilė tesušildo sielas
Ir tenutirpsta šaltas sniegas.

O Dieve, patikėk, kaip reikia,
Kad sieloms atilsį suteiktum,
Jos pasidžiaugti dar suspėtų
Tava malone joms žadėta.

Amen

Lukas GEDVILA 
Kaunas

 

Velykų varpai

Žemės veidą lietus prausia,
Debesėliai lyg pūkas balti.
Skuba žmonės takais ir palaukėm,
Verbas rankose nešdami.
Paslaptinga tyla greitai baigsis,
Kai sugaus Velykų varpai,
Prisikels mūs pasaulio Globėjas,
Skambės visur Aleliuja linksmai.
Šlovins Kristų pasaulis atgimęs,
Skleisis soduos baltieji žiedai,
O giesmė lyg pavasario himnas
Kils į dangų kaip paukštė linksmai...

Juozapas LEVICKIS
Panevėžys

 

Velykos už lango

Velykos už lango –
Svajonių šimtai.
Kai nieks neaplanko,
Ar švęsim linksmai?

Margutį ridensim
Tiktai mintyse.
Svajonėj gyvensim,
Jei rasime ją.

Jei kryžių vienatvės
Teks nešt širdyje –
Apytuštės gatvės
Nešildys, deja...

Pavasario saulė
Sušildys jausmus.
Gražesnio pasauly
Už šventę nebus.

Egidijus SALDYS 
Biržai

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas