Rita MOCKELIŪNIENĖ. „Išmeskite senąjį raugą, kad taptume nauji“

Ritos Mockeliūnienės nuotr.

Kūrybos laboratorija
Nustatymai

* * *

Septynios mylios sauso tilto, ant galo saulė teka...

Toks tasai gavėnios tiltas. Nusitiesia jis iš nakties, iš žvaigždžių, iš vandens. Iš grįžtančių į pavasarį paukščių. Nusitiesia jis per žemę. Per raisto kemsynę išplikusią, per laukinių ančių lizdą ežero saloj. Per žaibo kirtį, randu įsirėžusį lig ąžuolo pačios šerdies. Per akmenį šventyklos. Per žibuoklėmis ištvinusį slėnį. Per dievmedžio pernykščių žiedų šluoteles. Per širdies atodrėkius, pasimetimus, nutolimus ir atitrūkimus. Per žodžio slėpinį, per subrandintą tikėjimą. Per Meilės auką, gailestį ir tylų atleidimą.

Galusody aviliai kepures aukštybėn kelia. Dūzgia peržiemojusios bitės. Kadagys tamsiais uogų burbuliukais tilindžiuoja. Berželiai pumpurus skelia, gluosniai baltus kačiukus sūpuoja. Bruknienojų, meškauogių, pataisų, amalo šakelės į molio dubenį sutupia. Laukia. Gaspadinė šion gūžton margučius įridens.

Ir gyvens „vilkas su avinėliu, leopardas gulės su ožiuku... Kaip vanduo pripildo jūrą, taip žemė bus pilna Viešpaties pažinimo“ (Iz. 11. 6-9).

Džiugus troškimas išminties šaltinius atvers. Ašarom, atjauta ir dėkingumu ištrykš.

„Jeigu aš kalbu žmonių ir Angelų kalbomis, bet neturiu Meilės, esu kaip skambantis varis ar žvangantys cimbolai (1 Kor. 13. 1-13).

„Tėve, nusidėjau dangui ir tau“, – lūpos šnabždės. Širdys atsitokės, nuščius. Didingai aukai Meile užsidegs.

Raudonu vilnoniu siūlu perjuosta, iš keturiasdešimties žolelių surišta, per keturiasdešimt Gavėnios tilto laiptelių nešama gamtos pažadinimą atnašaus Verba. Pašventinta – sveikatos linkės, nuo griaustinių sergės.

Didžiojo ketvirtadienio ankstume ieškosim iš rytų atitekančio upelio. Suradę – prausimės jo vandeniu auksiniu. Stip­rybę semsim.

Ir nusities tiltas į šventą Vigilijos naktį. Į šviesų Prisikėlimo rytą nusities.

Ir švęsim šventas Velykas ne su blogybių raugu, o tyros širdies ir taikingos tiesos duona maitindamiesi.

„Išmeskite senąjį raugą, kad taptume nauji“ (1 Kor. 5, 6b-8).

Rita MOCKELIŪNIENĖ
Šakių r.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas