Aldona MAKSVYTIENĖ, Vilkaviškis

Kūrybos laboratorija
Nustatymai

Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Lenkiuosi tau, mama

Nusilenkčiau žolei,
Nes ji išsaugojo
Savo žalumą.
Nusilenkčiau paukščiui,
Nes jis neišmainė giesmės.
Nusilenkčiau rugiui
Už duoną,
Už grūdo brandumą...
Nusilenkčiau ir upei,
Nepakeitusiai savo tėkmės...
Savo mamai pirmiausia
Turiu nusilenkti
Už gyvenimo kelią,
Už peržengtą slenkstį,
Nesumeluotą šypseną –
Tikrą...
Lenkiuosi tau, mama,
Už viską... už viską...

 

Laikyk už rankos

Stipriai, mamyt, laikyk mane už rankos.
Takelis bėgs toli toli... Labai toli...
Pėdelės mažos pievoj rangos –
Paklysta žiedlapių šūsny...
Takai jaunystės – upeliukai vingrūs –
Nutolsta... Tolsta nuo namų gimtų...
Kai nesėkmių strėlė įsminga,
Stipriau laikyk – suklupti negaliu!..

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas