Rita MOCKELIŪNIENĖ, Rūta SUTKUVIENĖ, Nijolė DRANSEIKIENĖ, Kristina PURONAITĖ, Aldona MAKSVYTIENĖ

Kūrybos laboratorija
Nustatymai

Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

***

Tėvo dienai

Apkabinęs rankom stipriom
Laikyk glėbyje, laikyk.
Kad girdėčiau tavo širdies šneką,
Kad iš arti girdėčiau.
Kai lenkiesi ryto aušrai,
Duonos lauką pagarbindamas,
Kai užustalėn
Draugus ir nedraugus susodini,
Kai medų bičiulystės jiems išdalini.
Kai surenki dienų akimirkas
Ir kaspinu šviesiu jas perriši, –
Širdies namai kad sužydėtų,
Kad kvepėtų,
Kad saulei praviros langinės liktų.

Kai ąžuolo gile
Sunokus išmintis
Dienų pilnatvėn kris,
O rezginys šaknų ligi dangaus augins,
Laikyk mane glėby,
Tvirtai laikyk,
Kad aš išmokčiau
Tavo širdies šneką
Atkartot.

Rita MOCKELIŪNIENĖ
Šakių r.

 

Pavasaris

Pavasario lange žaliasis,
Nutieski takus gėlėmis.
Paberki tu saują purienų,
Pagirdyk rasom žibutes.

Kad žemė visa suklestėtų,
Upeliai čiurlentų srove,
Kad debesys saulės neliestų,
Negestų žvaigždė danguje.

Ir sodai pabaltų prie tako,
Lyg mūsų motulės galva.
Klevelis aukštasis siūbuotų
Lyg tėvas vaikų būryje.

Rūta SUTKUVIENĖ
Kėdainiai

 

Pavasario vėjas

Laukais atplasnojęs,
Vėjas skruostus bučiuoja.
Švelniai padvelkęs,
Nendreles siūbuoja,
Per karštą dienelę
Vėduoklę atstoja.
Greitai dirvas džiovina,
Juodą žemę gaivina,
Kad javus pasėtume,
Visad duonelės turėtume.

Nijolė DRANSEIKIENĖ 
Kėdainiai

 

Patiriu pavasarį

Kai žvelgiu į tave, Pavasari,
Regiu tavo
Rausvėjančius skruostus.
Tavo plaukuose
Žibuoklių mirga žiedeliai.
Tava kalba...
Ji čiulba paukščių giesmelėmis.
Pavasari, mylimas mano,
Tava spinduliuojanti saulė
Mane ramina, svaigina
Ir mana meilės
Gyslelė širdy suvirpa.
Pradedu šokinėti iš laimės,
Patirtos kartu su tavimi.
Pavasari, mylimas mano,
Rankas tiesiu
Į tavus kamuolinius purius debesis,
Trokštu apkabinti Saulę,
Pakilti į Dangų
Angelėlės šventos sparneliais,
Myliu tave, Pavasari!

Kristina PURONAITĖ 
Kupiškis

 

Žiedlapiais lyja...

Išaugo sodo medžiai dideli.
Vaikystės vygėje lopšinė miega.
Nugrimzdo mažos pėdos vandeny...
O žiedlapiai plaukuos – lyg baltas
sniegas...
Tu kaip saulytė tekina
Čia rytas-vakaras vis bėgi, bėgi...
Gyvenimo mįslinga sutema
Suklumpa ant likimo bėgių...
O! Jei pajėgčiau laiką sustabdyti!..
Deja, burtažodžio atspėt nepajėgiu...
Ech, jei sugrįžtum vėlei į jaunystę,
Pradėtum viską iš pradžių!..
...Tik žiedlapiais sode vėl ima lyti...
Kas juos išrinks tau iš plaukų?..

Aldona MAKSVYTIENĖ
Vilkaviškis

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas