Zinaida DILYTĖ-JURĖNIENĖ, Panevėžio r.

Kūrybos laboratorija
Nustatymai

Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Maišatis...

Iš ko
Tie džiaugsmai
Dideli?
Iš mažų.
O mažyliai?
Iš trupinių,
Ko nesulesė
Dienos
Kasdienės
Snapu
Aštriu.
Iš kur
Ta gėla
Širdy
Suspausta?
Nevilties,
Netekties
Pasėta,
Netikėtai
Sudygus
Šešėlyje
Išdavystės.
Ir visa
Ratu.
Sukomės
Jame
Aš ir tu.
Kažkas
Praėjo
Pro šalį
Pūsdams
Lumzdelį,
Kol
Muzikos
Klausėmės,
Buvo
Gražu.
Prisiminimai
Neatliepia
Senų
Aidų.
- - - -
Buvo.
Nebėra.
Niekada
Nebebus.
Nebesvarbu
Kokie
Vėjai
Pūs...

 

* * *

Gal
Pasimatysim
Kada.
Ilgesys
Suka
Ratą
Nelygut
Voverė
Apskritime.
Beskubėdamas
Savęs
Nebemato.
Kasdieniai
Išbandymai
Purto,
Krato.
Lauki
Ramumos
Išrišimo,
Ai, 
Prisvyla
Kartais
Tie
Patys
Blynai.
Betgi
Vėl
Po
Nakties
Išaušta
Diena.
Būname.
Dar.
Juk
Visko
Gana(?!)...

 

* * *

Vasara
Jau
Prispaudė
Pėdą
Žalion
Žolėn
Su
Pienių
Pūkais.
Laiku
Pasirodė,
Neturėtų
Būt
Gėda,
Eiliškumo
Jeigu
Laikais.
Tegul
Subujoja,
Pakvimpa
Visais
Kvapais.
Vasara
Pasirodė.
Kitos
Nesulauksim
Taip
Greit.
Šitą
Dar
Reikia
Praeit.

 

Nei iš šio, nei iš to...

Paskutinėn
Pažintin
Nesiveržiu.
Tikrai.
Norisi
Tikėt,
Kad
Ji
Bus
Su
Visagaliu
Kūrėju.
Nebetolygiai
Krūpčioja
Mana
Širdis.
Jinai,
Ne
Aš,
Nuspręs
Plakimą
Paskutinį.
Bevelyčiau
Pastogėje
Gimtinėj.
Žinot
Neduota.
Dėlei
Tvarkos
Reikt
Susirišt
Beržinę
Šluotą.
Brūkšt –
Pabrūkšt,
Švaru.
Įsivaizduoju
Sau,
Pakviptų

Mirksnį
Gaivumu
Trapiu...
Gražu...
Na,
Argi
Ne gražu (?!).
- - - - - - - - - - -
Prisisvajojimai
Nebaudžiami.
Mhu...

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas