Vladislovas KIRKICKAS, Mykolas KRUČAS

Kūrybos laboratorija
Nustatymai

Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Kaukių balius

Bauginanti tyla
Ir gatvės tuščios.
Tik vienišas praeivis,
Ir tas tarsi vagis su kauke
Nušliaužia gatvės viduriu.
Ir ko gi jam bijot –
Aplinkui tuščia, tuščia.

Tiktai paukščiukai čiulba sau linksmai,
Jie nesupranta –
Sunkūs mums laikai.
Skaisti saulutė kviečia iš namų,
O aš praverti durų negaliu.
Tikiu, praeis ir ta bėda,
Mes vėlei būsime drauge.
Nenukabinkim nosies – viskas bus gerai.
Jau baigiasi korona ir vargai.

Vladislovas KIRKICKAS
Tauragė


Koronas

Koronas skrenda per pasaulį,
Pasakų slibinas devyngalvis.
Pasaulio mastu maža smiltelė
Savyje turi atominę galią.
Giltinė drauge su juo keliauja,
Net išsijuosus dūšias šienauja.
Pašiurpo žmonės, sukaustė baimė,
Pasaulį krečia baisi nelaimė.
Negal sueiti, pašnekučiuoti,
Net ir kaimynui ranką paduoti.
Visi kaukėti iš namų vykstam,
Sutikę draugą jo nepažįstam.
Sueit, bendrauti jaunimui ūpas,
Po kaukėm slepias merginų lūpos,
Vargšas vaikinas tik atsidūsta,
Dar karantiną sodriai išplūsta.
Kai sutuoktiniai du uždaryti
Dėl karantino namuos drūnyti,
Ilgam pabosta vien tik mylėtis,
Ima dužt lėkštės, pradeda rietis.
Žmogus nepratęs būt suvaržytas,
Traukia į darbą kiekvieną rytą.
-----
Neįgalieji tvirtybę rodo,
Paniškai baimei nepasiduoda.
Visas negandas pernešt įpratę
(Tą karantiną bala nematė).
Dar „Bičiulystę“ į namus gaunam,
Feisbuke draugą kartais pagaunam.
Dėl karantino neslegia sienos –
Gavęs žinutę jauties ne vienas.

Mykolas KRUČAS
Jonava

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas