Aldona RAIŠIENĖ, Kupiškio r.

Kūrybos laboratorija
Nustatymai

Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Ruduo miške

Po miškus vaikštinėja ruduo,
Apsikaišęs šermukšnio šakelėm.
Riešutų prisirinkęs kraitelę,
Po miškus vaikštinėja ruduo.

Klevo lapą nudažo variu,
Samanėles pabarsto uogelėm.
Po miškus vaikštinėja ruduo,
Apsikaišęs šermukšnio šakelėm.

 

Ruduo gimtinėje

Ant beržų gintariniai karoliai,
Aukso rūbais jau puošias klevai,
Gervių klyksmas nuaidi palaukėm,
Gimtą lizdą paliko gandrai.

Ant ražienų vorai tinklus audžia,
Raudonuoja šermukšnio šaka.
Žemė prausia pavargusį veidą
Rytmetine sidabro rasa.

Kur ne kur dar žiogelis pagroja
Liūdną dainą senu smuikeliu.
Į gimtinę ruduo jau ateina
Margaspalviu laukų takeliu.

 

Amžiaus spalvos

Vaikystė – visada balta spalva.
Tai pasakų pasaulis, sodas baltas,
Tai motinos sūpuojanti ranka,
Švelni lopšinė, sapnas baltas, baltas.

Jaunystė – gėlėmis pražydęs laukas,
Viliojantis, klastingas ir svaigus.
Žalia spalva – viltis, raudona – meilė,
Geltona – džiaugsmas, mėlyna – dangus.

Branda – tai visos žemės spalvos.
Tai išmintis, ieškojimai, troškimai,
Tai dideli darbai, minčių gausa,
Karšti jausmai, mieli prisiminimai.

Gyvenimo ruduo – sukrautas kraitis
Aukso spalva. Pilni aruodai.
Tai dar vaikystėj pasodintas medis
Savo vaisius su meile atiduoda.

Ir jau žiema. Dabar pilka spalva.
Plaukai pabalę, daug nusivylimų.
Jau skambantys tolumoje varpai
Ir praeitų dienų prisiminimai.

Gyvenimas gražus visom spalvom.
Ne visada įvertinam, suprantam.
Ilgai ieškodami vienos spalvos,
Dažnai kitas geras spalvas prarandam.

 

Tėviškei

Tave matau rasos lašely,
Tekančios saulės spinduly.
Tave girdžiu beržuos prie kelio,
Ąžuolo lapų šlamesy.

Tave jaučiu pilkuos arimuos,
Senų piliakalnių kapuos.
Tu amžina prisiminimuos
Ir drobių raštuose marguos.

Tave girdžiu raudoj motulės
Prie kapo mylimo sūnaus.
Tave girdžiu dainoj sesutės
Belaukiant mylimo brangaus.

Matau, kaip gervės tau pamoja,
Pakilusios lig debesų.
Džiaugiuosi, Tėviške manoji,
Laiminga, kad tave turiu.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas