Zinaida DILYTĖ-JURĖNIENĖ, Panevėžio r.

Kūrybos laboratorija
Nustatymai

Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos                                                            

*** 

Iškišus
Šuns
Liežuvį
Vasara
Lekuoja
Primarginus
Prieš
Saulę
Visokių
Žiedų
Ir
Noris
Būt
Kartu
Su
Vasara
Geruoju
Tame
Jos
Grožyje
Kasmet
Kitaip
Pasikartojančiame
Be
Jokių
Tabu.
Gi
Išmintingai
Liaudis
Yra
Pasakius:
„Šiluma
Kaulų
Nelaužo.“
Paplokime
Išminčiams.
- - - - - - - - - -
Šuns

Neturiu.

 

*** 

Pilkos
Šieno
Dryžės
Priaugančioj
Žolėj
Kam
Buvai
Dar
Pasiryžus
Šaukia
Volungė
Katinas
Prie
Kojų
Šiluma
Namų
Pasigesi
Paprastų
Pasikartojimų
Kai
Nebeturėsi

Tad
Kvėpuoki
Godžiai
Dar
Dabartimi
Vakaro
Maldoje
Neužmirški
Padėkoti
Visagaliui
Nejučiomis
Buvo
Visąlaik
Su
Tavimi
Lenki
Galvą
Prieš
Didybę
Kasdienybės
Mažas
Tik
Aguonos
Grūdas
Juk
Joje
Esi.
- - -
Pasibūkim
Nekenksmingai
Oriai
Dabarty.

 

*** 

/Linaitei Zak-Kams/

Nupiešk
Prašau
Prisiminimų
Gėlę
Išsikerojusią
Upelės
Gimtos
Tau
Pakraščiais
Gal
Ji
Spygliuota
Bus
Gražiais
Kvapniais
Žiedais
Tegul
Tik
Nieko
Lig
Kraujų
Nežeis
Buvimas
Tiksi
Eina
Lekia
Nupieški
Tau
Juk
Sekas
Prisiminimuos
Tylomis
Pabūsime
Kitų
Žingeidumui
Gėlė
Tebus
Kad
Ir
Su
Ūsais
Kuo
Ne
Tūsas (?!)
- - - - - - - -
Tevedžioja
Tavas
Mintis
Ir
Ranką
Geras
Ūpas.
- - - - -
Prisiminimai
Visokiausi
Supasi
Ir
Sukas...

 

*** 

Oplia
Olia
Sugrįžau
Namolio
Į gimtus
Senus
Namus
Jie
Nuo
Pat
Vaikystės
Mano
Būvį
Mena
Jau
Kitaip
Nebus.
Kalnely
Sugulę
Senoliai
Tėtis
Duktė
Mama
Brolis.
Šiandienai
Rūpesčių
Jiems
Nebėra
Anei
Rytojui.
Likau
Viena
Vienkiemy
Po
Gimto
Stogo
Rojum.
- - - - -
Kasdien
Mokausi
Būt
Kantria
Iki
Galo
Mintydama
Kalnelyje
Laukia
Manęs
Anapiliniai
Pyragai.
- - - - - - -
Argi
Ne
Bravo (?!).

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas