Zinaida DILYTĖ-JURĖNIENĖ, Panevėžio r.

unsplash.com nuotr.

Kūrybos laboratorija
Nustatymai

Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Pravėrė
Mažas
Angelas
Vidun
Namų
Duris
Sustojo
Nesiryžta
Eiti.
Ar
Laukia
Jo
Tenai
Visi
Gyvi,
Kiekviens
Sukrovęs
Sielon
Savą
Kraitį.
Tyku
Namuos
Kai
Ten
Jaukumas
Tvyro.
Tegul
Užeis
Tad
Mažas
Angelas
Kur
Tarpdury.
Sutikim
Priimkim

Lai
Apsibūna
Namuose
Patyliai.
Jaukiau
Kai
Angelas
Namie,
Ne
Tarpdury.
Lai
Sergsti
Jis
Nebyliai.

 

***

Nebepabėgsi
Pasivys
Lauksi
Ar ne
Vis tiek
Bus
Truputį
Netikėta.
Branginkim
Kasdienos
Akimirkas
Visas
Lietuj
Ar saulėj
O gal
Vėtroj.
Nepastebėsi
Blast
Užges
Akimirka
Mažutė
Nebesugrįši
Niekad
Atgalios
Dar
Sykį
Pasibūti.
- - - - - - -
Tausokim
Pilką
Kasdienos
Minutę.
Pradžiai –
Sau.

 

***

Na ir kas
Kad šviesu
Ir saulėta
Skrenda
Bitė
Į juodą
Debesį
Sustabdyt
Jos
Niekas
Negali
Nulemta
Visagalio
Be gailesčio
Ką darei
Nedarei
Neužbaigti
Reikalai
Tam laike
Kur nutrūko
Kam ko
Pristigo
Ar trūko
Atžymėjo
Mūsų
Nė vieno
Neklausė.
- - - - - - - -
Nuodėmė
Burnot
Prieš
Jo valią.
- - - - - - -
Ąžuolas
Stebi
Ir stebisi
Ko gi
Ta bitė
Skrenda
Tiesiai
Į juodą
Debesį (?!).
- - - - - - - - -
Liūdna
Ir apmaudu.
Buvimas
Ne kasdien
2 × 2...
Kur saugu (?!)...

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas