Elvina BAUŽAITĖ, Kaunas

unsplash.com nuotr.

Kūrybos laboratorija
Nustatymai

Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

* * *

parašyk laišką
iš karo lauko

ne romaną
kas fronte

niekada nemaniau
kad išauš diena
kai lauksiu žinių
iš mūšio
kur tėvai
vaikai
tavo namai

agresija karo
neturi mato
pranoksta ribas
suvokimo galias
žmogiškumo vertes

kaip sustabdyti
ir nugalėti
puolantį niekšą
mirtiną priešą

Dieve padėk
saugok ir gink
neramią širdį apglėbk
meilės įkvėpk
ryžto įžiebk
taiką pažadėk

gyva viltis
laisvė skris

o kol kas
aštuntoji diena
vakaras
laiškas
apie tave ir mane
karo akivaizdoje

 

* * *

groji
verki
kaukia sirenos
krinta bombos
griūva sienos
žmonės
karo aukos
ten toli
čia
skauda
širdį

rodos gyventi
nebegali
kaltė
apmaudas
pyktis
nerimastis
kada prašvis
taikos rytmetis

smurto stygomis
forte piano
pasakoji ją
karo istoriją

rauda
malda

Viešpatie
kuris esi danguje
sutemų košmare
būk gailestingas
kiekvienai sielai
maloningas
dovanok
taikos šviesą
tegyvuoja
laisvė

 

Besiklausant LRT Klasika koncerte „Muzika prieš karą“ smuikininkės Dalios Kuznecovaitės ir pianisto Kasparo Uinsko atliekamo Myroslavo Skoryk kūrinio „Melodia“

 

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas