Aldona Elena RAIŠIENĖ, Kupiškio r.

Kūrybos laboratorija
Nustatymai

Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Tik meilė išgelbės pasaulį

Nenuskriausk boružėlės mažos,
Nesugriauk mažo skruzdės namelio,
Prisiglausk prie berželio liemens
Ir paglostyk našlaičio galvelę.

Pasisveikink su tekančia saule,
Pabraidyk basom kojom po rasą,
Pajusi, koks galingas pasaulis,
Kokį grožį ir skausmą jis slepia.

Būk tiesa ir šviesa, kurioje
Ir beglobis atras savo kelią.
Būk lašelis vandens dykumoj,
Būk vilties ir paguodos versmelė.

Tiktai meilė išgelbės pasaulį,
Apie meilę lakštingalos gieda...
Dovanok savo meilę kitiems
Kaip pirmuosius pavasario žiedus.

 


Tėvynė

Prie mažo miestelio
Ramus ežerėlis.
Jo vardas gražus –
Mituva.

Čia gluosniai linguoja,
Čia dainas dainuoja,
Čia mano gimtinė
Miela.

Kai varpas sugaudžia,
Jo aidas nuplaukia
Per pievas ir klonius
Tolyn.

Čia protėviai mūsų
Už laisvę kovojo
Ir tiesė kelius
Ateitin.

Gyvenkim laimingi
Ir būsim turtingi.
Dvasia nepalūžkim
Kely.

Čia saulė skaisčiausia,
Čia sodai balčiausi,
Čia mūsų Tėvynė
Brangi.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas