Danutė BATISIENĖ, Šakiai

Kūrybos laboratorija
Nustatymai

Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

***

Skrendam, skrendam, pelėda, šią naktį
Dar paparčiui žydėti anksti,
Dar nespėjo laužai įsidegti,
Ir rasos ant žolės nematyt.

Dar vainikų į upę neleidžia,
Kupolinių dainų negirdėt,
Tik naktiniai drugiai tyliai žaidžia
Ir jau žiba pirmoji žvaigždė.

Prisiglausiu prie minkštojo sparno
Ir nusklęsim be garso, žemai.
Šitą priešpilnio naktį žvainą
Vėl manęs tu neatpažinai....

O tylus išmintingasai paukšti,
Nešk mane, o sugrįžkim vėlai.
Kad dvikojai besparniai nejaustų,
Nesuprastų, kad tu čia buvai.

 

***

Dar pagroti galėtum,
Mažas pievų žiogeli,
Sugadins šitie lietūs
Tavo žalią smuikelį.

Pienių galvos lyg vinys
Virš kiemelio žolės,
Ir žiogelis nežino,
Kur smuikelį paslėpt.

 

Volungė

Volunge volungėl,
Kam šauki tu lietų?
Kad nuo lapo drebulės
Atsigert galėtum?

Kai tokia kaitra alsi,
Gąsdina perkūnu,
O pajuodęs debesis
Lyg naktis užgriūna.

Prišaukei šilams ir vėl
Krištolinį lietų!
Kas gi kitas, volungėl,
Be tavęs galėtų?

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas