Rasa STANKEVIČIENĖ. Literatų susibūrimas klojime

Į seną literatės Zinaidos Jurėnienės tėvų klojimą suvažiavo svečiai iš visos Lietuvos.

Kūrybos laboratorija
Nustatymai

Pirmą liepos sekmadienį jau trečiąjį kartą rinkomės į literatės Zinaidos Jurėnienės sodybą Pakaušių kaime Panevėžio rajone.

Į seną jos tėvų klojimą suvažiavo svečiai iš Biržų, Kelmės, Molėtų, Kėdainių, Palangos, Vilniaus. Čia užteko vietos ir dideliems, ir mažiems. Bet suėjimo šerdis, kaip ir praėjusiais kartais, – buvusių Šventosios literatūrinių seminarų dalyviai. Į susibūrimą atvyko Edvardas Stankus (Kelmė), Egidijus Saldys ir Rožė Auželienė su savo kolegomis iš „Svajoklių“ klubo (Biržai), Rasa Rimkūnaitė ir Pranas Pliuška (Molėtai), Eglė Baranauskaitė (Palanga), Milda Verkauskienė ir šių eilučių autorė su vyru Jonu (Kėdainiai). Šie seminarai mums paliko neišdildomą įspūdį. Pirmiausia Zinaida uždegė žvakelę už išėjusius, pagerbėme juos tylos minute. Braidydami po sodybą į klojimą retkarčiais užsukdavo ir Zinaidos sūnus su anūkėliu. Suėjimui vadovavo klojimo šeimininkė Zinaida ir kėdainiškė Milda, pakvietusi visus prisistatyti, papasakoti apie save, o tuos, kurie dalyvavo seminaruose, pasidalinti prisiminimais, paskaityti savo kūrybos.

Taip ir darėme. Įdomu buvo paklausyti, ką mums davė Šventosios seminarai. O davė jie tik­rai daug. Kadangi tekdavo vertinti kolegų kūrinius, išmokome ir kritikuoti, ir priimti kritiką, išklausyti pastabas. Į seminarus suvažiuodavo literatai iš visos Lietuvos, tad teko bendrauti su įvairaus amžiaus ir įvairių specialybių žmonėmis, prisitaikyti prie jų. Su R. Rimkūnaite prisiminėme Joninių šventę ir kolegų nupintus vainikus. Milda parodė išsaugotas tų laikų fotografijas, malonu buvo jas pažiūrėti ir prisiminti, kaip gražiai tuomet atrodėme su tais žolynų vainikais ant galvų. Paskaitėme ir padek­lamavome savo eilių. Pasivaišinome Eglės tėvų atvežta žuvimi ir kitomis suvežtinėmis vaišėmis, šeimininkių patiektais raugintais agurkėliais ir labai gardžia čia pat ant lauželio iškepta kiaušiniene. Kas galėjo ir norėjo, apžiūrėjo Zinaidos a.a. tėčio kalvę. Išsiskirstėme padėkoję už svetingumą, apdalinti Eglės knygelėmis „Šilta šalta“, palinkėję vieni kitiems daug sveikatos ir aštrios plunksnos.

Rasa STANKEVIČIENĖ
Kėdainių r.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas