Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Kūrybos laboratorija
Nustatymai

Adelė MAKNAVIČIENĖ
Kaunas

Jau ruduo?

Lietūs ir lietūs.
Kala ir kala į pilką asfaltą...
Kaip šiandien širdžiai paliepti,
žiežirbą džiaugsmo įskelti?
     Plaukia ir plaukia per stiklą išlytą
     tylios ir balzganos žuvys.
     Sėduos eilėraštį rašyti, –
     sakinį lietus pažliugino...


Rugsėjo vakarą

Jau prikrito vidurdienių
į mano pilkus plaukus.
Tuoj vakaras auksinis
saulėlydžiuos paskęs.
Išeisiu pasivaikščiot
nutilusiom palaukėm,
kur išpila rugsėjai
užgesusias žvaigždes.
Ilgai laukuos bastysis
rudens kaštonų varis
ir debesys padange
į nežinią nuplauks,
tiktai niekas manęs
sugrįžtančios nelauks...


Mokytojui

Kai sustoja ant rudenio laiptų
geltonplaukiai beržai ir kaštonai, –
aš girdžiu, kaip iš tolo varpelis
tyliai šaukia mokyklon mane.

Nepamirštu mokyklos prie kelio,
kur Tu laukei padaužų mažų.
Vaiko rankos čia rašė pirmą raidelę,
pirmą žodį išmokom tarti kartu.

Kaip norėčiau dar aplankyti
klasę kampinę sienom akmenų.
Gal vaikystę savo čia atrasčiau,
kaip spindulėlį laimingų dienų.

Šiandien – Mokytojų šventė.
Tegu nors šiandien Jūsų veidai švyti.
Tegu jėgų ir meilės nestinga
darbe kilmingam, atsakingam.


Ruduo ąžuolyne

Kur žvilgsnį tik meti, –
į kairę, į dešinę – tiek vietos!
Margoj žalumoj esi.
Ir visą tą grožį apglėbt norėtųs...

Čia netrūksta tylos, ramumos.
Krenta lapai ir tyliai plasnoja.
Miškas kinta nuolatos –
tai šešėliuos skęsta, tai auksu suliepsnoja...

Sodino ąžuolus Kaune
senoliai ar tėvų tėvai.
To niekas šiandien nežino –
praėjo amžių jau gadynė.

Šakas ąžuolai į dangų tiesia
krūtinėm didelėm, plačiom
ir tyliai svajoja paslapčiom
dar šimtmečius čia stovėsią...


Vėlinės

...čia žvakelių liepsnelės
blaškosi, liūdi,
ir pušelės – seselės
per naktis vis budi.
Užžėlęs kalnelis,
akmuo samanotas, –
tiek liko iš gyvenimo
rūpesčiais nukloto...

...kaip sunku atskirti
tą ribą plonytę,
skiriančią gyvybę nuo mirties...
Ką reiškia gyventi?
Gal tiktai stebėti,
kaip vėjas liepsną blaško.
Stebėti ir dar nedėti
paskutinio būties taško...

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas