Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Kūrybos laboratorija
Nustatymai

Danutė ŠERŽENTIENĖ, Telšiai

Danutė KULIAVIENĖ, Jonava

Lietuvai Motinai, Lietuvai Tėvynei

Atsivedei mus čia,
Kur krištolinės skambėjo upės,
Kur plačiaragių elnių bandos ganės,
Kur girių unksmės priglaudė.
Ir kaip palaimintą ugnelę skaisčiąją
Per tas klajones amžių tyrlaukiais
Tu atnešei ir kalbą
Ir įsakei ją saugoti kaip šventą.
Savo stiprybės paslaptį
Vaikams tu patikėjai,
Kad kalboje, tik kalboje
Tavo gyvybė esanti
Ir Motinos jėga.

Ir taršė vėjai, vakariai niūrūs
Motinos nuometą baltą lininį,
O jūros bangos į kojas plakės.
Pasaulis sakė – Tu gintarinė.
Tavo dainom džiaugtis skubėjo,
Tavo vaikus kažkur viliojo.
Tarytum Eglei, žvejo dukrelei,
Laimės pasaulis Tau pavydėjo
Ir iš erškėčių pintą vainiką padovanojo.
– Puoškis, dabinkis,
Prie gintarėlių jis taip pritinka.
Ir jį nešiojai, Motina mano,
Ir baltą kaktą spygliai subadė,
O kojas skaudžiai skaudžiai nutrynė
Toks sunkios klumpės, tos geležinės,
Rankas švelniąsias pančiai palaužė.
Motina mano, mano Tėvyne.
Vaikai pavargo,
O tu stovėjai kaip obelėlė
Ir kantriai laukei,
Kada sugrįš, kada pakils Tavieji sūnūs,
Kada žaizdas prikepusias
Prie Tavo kūno
Jie nuplaus.

Danutė ŠERŽENTIENĖ, Telšiai
Ištrauka iš montažo „O Motin, o Tėvyne“,
sukurto Vasario 16-ajai paminėti.

 

Lino takas

Lino rankšluostį lyg taką
Audžia staklėse mama –
Virš to tako saulė teka,
Auksu žemę žerdama.

Savo laimės pasivyti
Mes išbėgome basi.
Trinksi staklės, brązga nytys,
Siūlai bėga tekini.

Nors už lango kaukė pūgos
Ir kvatojosi žiema,
Nesustojom, nepabūgom,
Glostė lino šiluma.

Paukščiai, saulė, medžiai, gėlės
Mus lydėjo kelyje,
Kai parklupdavom, pakėlė,
Nes jie buvo Lietuva.

Lino takas – kelias mūsų,
Juo išėjome jauni,
Ačiū jam, kad nepalūžom,
Kad išlikom savimi.

Ačiū tai, kur kelią švietė
Tėviškės akių spalva:
Lino takas – mano takas.
Lino žiedas – Lietuva.

Ant to tako mano kūną
Gal į žemę sugrąžins...
Neatimkite! Tebūna...
Tėviškėlė su manim.

Danutė KULIAVIENĖ, Jonava

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRfondas_puslapyje_antras
rėmėjai
TAIP PAT SKAITYKITE
rubrika portale TV3.lt