Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Kūrybos laboratorija
Nustatymai

Vytautas VITKŪNAS, Vilnius

Buitis ir būtis

Maži vaikučiai į sapną grimzta,
Būtis – į būtį.
Mama juos glosto, pati nurimsta,
Bet nuolat budi.

Ant sienos herbą apšviečia mėnuo
Tarsi šventovėj.
Trumpėja naktys, ilgėja dienos –
Vietoj nestovi.

Mama dar kartą bučiuoja veidus
Mažų vaikučių.
Ji savo širdį visą atskleidus
Buičiai ir būčiai.

Namus gi saugo – žengia per slenkstį,
Laimina duoną.
Ji gali žolei net nusilenkti,
Lauko aguonai.

Buitis į būtį tyliai panyra
Kiekvieną kartą.
Smagus vaikučių juokas pabyra
Ties ryto vartais.

 

Undinės

Liepos naktelė
Rami be vėjo.
Mariose žalios
Undinės ėjo

Gintaro rinkti –
Kaip ašarėlių.
Mėnulis slinko
Tarp debesėlių.

Saulės brolelis,
Kaip žmonės kalba.
Vienas jo kelias
Per žalią kalvą –

Mūsų žemelę,
Kuri visatoj
Tarsi žvaigždelė
Tikriausiai matos.

Dangus – linelio
Mėlynas žiedas.
Liepos naktelė.
Undinių pėdos

Geltam smėlely
Liko įmintos,
Kai šios mergelės
Gintarą rinko.

 

Sužeista širdis

Širdyje tikra dykuma,
Ir joje nežydi rožės.
Gal todėl taip liūdna man,
O pasaulį visą užgožia

Ilgesys tų svaigių dienų,
Kai gyvenimas upėm sruvo.
Dar gerai, kad kol kas einu,
Nors labai skaudus buvo spjūvis.

Jis pataikė į širdį tada
Ir sužeidęs ją man paliko.
Palaiminga ta valanda,
Kai džiaugsmų ir skausmų po lygiai.

Ieškau to, ką seniai praradau,
Nors galėjau gi patausoti.
Bet atėjo niūrus ruduo
Kaip kadais traukinys į stotį.

Man atrodė, dar per anksti
Palieku namus ant kalnelio.
Kas prinokusius obuolius skins
Ir palengvins klajūno dalią?

 

Liūdnos eilės

Mano eilės tapo liūdnos.
Gedulo skaras jos ryši.
Negirdėti smuikų, būgnų.
Nežinau, prie jų ar grįšiu.

Debesys, pakilęs vėjas
Liepos kaitrą išgaišino.
Gal truputį patylėjęs
Dar pakelsiu taurę vyno

Aš už tuos, kuriems nestinga
Talento ir įkvėpimo.
Tegu būna jie laimingi
Ir skambiau eiliuoti ima.

 

Metų skaičiavimas

Naktį lijo lietus
Ir blyksėjo žaibai.
Skaičiavai tu metus –
Gal rimtai, gal žaidei.

Kiek jų buvo – dabar
Pasakyt negali.
Nesugrįš jie atgal
Iškeliavę toli.

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRfondas_puslapyje_antras
rėmėjai
TAIP PAT SKAITYKITE
rubrika portale TV3.lt