Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Kūrybos laboratorija
Nustatymai

Benediktas MEDVEDEVAS, Biržai

Skirta balandžio 1-ajai, Melagių ir juokų dienai

Turėjo bobutė žilą oželį

Ten prie sodybos rūtelės želia...
Turėjo bobutė žilą oželį.
Šitą oželį labai mylėjo:
Lyg anūkėlį jį glamonėjo.

Ką tik norėjo, oželis ėdė...
Kuo tik galėjo, oželį rėdė.
O jis tik kratė barzdelę skystą:
– Me – me, aš noriu iš karto visko!

Audio, video aparatūrą
Ji dovanojo šitam vienturiui.
Skyrė raguotam net laisvą plotą,
Kad su ožkelėm šoktų, dainuotų.

Netgi nupirko liuksus mašiną,
Bet jį viliojo tamsūs pušynai.
Dar nesuskaldęs malkų kaladės,
Kaimo aludėj rageliais badės...

Pasiožiuoti mėgo oželis...
Ne kartą teko griebtis dirželio.
Tačiau neplakdavo to „mažiuko“:
Pažeist bijojo teises ožiukų.

Jis nenorėjo padėt bobutei
Nei lauke dirbant, nei kuopiant kūtę.
Barė bobutė savo raguotį,
Kad gali žūti, pakliūt už grotų.

Viskas barzdočiui buvo nė motais –
Piktai mekeno: „Nemokyk mokyto!“
Slapčia parūkęs šlykščių kanapių,
Į baugią girią drąsiai tap tapu...

Tenai, kur šlaistės vilkai mutantai,
Kur brakonieriui nėr nieko švento.
Čia brakonierius nuo kelmo seno
Pykšt pykšt ir mūsų oželiui amen...

Oi, koks negeras tas brakonierius –
Vargšui oželiui skūrą nunėrė!
Rauda bobutė, širdelę gelia –
Niekur neranda ožio ragelių.

Tas brakonierius – tikras nelabas:
Pardavė pigiai ožį UAB‘ui.
Čionai oželis šašlykais virto,
Teko bobutei jų nusipirkti.

Sočiai prikirtus, patempė lūpą:
– Tikri plėšikai – taip brangiai lupa!
Namolio grįžus glaudės berželio...
Ėmė auginti kitą oželį.

Laksto po kiemą šitas Cibribis –
Bobutės džiaugsmas, skausmas beribis.
Šitaip bobutė per skaudžią dramą
Padeda vykdyt rinkos programą.

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas