Melo detektorius 20 amžiaus viduryje

Kūrybos laboratorija
Nustatymai

* * *

Vyriausioji sesuo Marytė buvo aštuoneriais metais vyresnė už mane ir dešimčia – už brolį Virgį. Tad kai jai buvo, tarkim, 14 m., o mums – atitinkamai 6 ir 4 metai. Nejautėme, kad ji sesuo – buvo veikiau tėvų pagalbininkė prižiūrint mažuosius broliukus. Ir tokios jos pareigos šeimos taryboje buvo „patvirtintos“. Mes, mažieji, krėsdavom visokias zbitkas, o jaunajai auklėtojai būdavo rūpesčių. Tai tie mažiukai į gat­vę bėga ar už kiemo esančiose balose sušlampa, tai nusitveria elektrinį žibintuvėlį ar kokį kitą didiesiems reikalingą daiktą, tai tarp savęs pešasi ir panašiai. O dar blogiau, kai bežaisdami kamuolį į griežtokos kaimynės daržą įmeta ar kieme lesinėjančias vištas taip pagainioja, kad jos bekarksėdamos net per tvorą į tos pačios kaimynės daržą perskrenda ir ten lysves kapsto. O išdykėliai, niekam apie tai nepasakę, kitur žaidžia, kol kaimynė pasiskundžia apie mūsų vištų eibes jos darže. Tada sesė pasikviečia mus ir tardo, kuris dėl to nusižengimo kalčiausias: „Ir žinok, visą teisybę turi man sakyti, nes kitaip po mirties karštą akmenį laižysi!“ Tas argumentas dažnai būdavo naudojamas bandant išgauti teisybę ir, berods, buvo veiksmingas. Jei dar likdavo neaiškumų, naudodavo ir žemiškesnį būdą: griežtu balsu paliepdavo žiūrėti jai į akis ir pati tol stebėdavo tiriamąjį, kol anas imdavo juoktis ir prisipažindavo melavęs. Arba Marytė įžvelgdavo tiriamojo akyse tokius aiškius „kablius“, kad būdavo neabejotina – jis meluoja. Ir mudu su Virgiu dažnai tą pirmąjį argumentą naudojome aiškindamiesi tarpusavio reikalus (o jei reikėdavo – naudojome ir antrąjį). Pavyzdžiui: „Broli, ar ne tu paėmei mano ragatkę (tai tokia laidynė guminėmis timpomis akmenukais šaudyti), nes aš dabar neturiu kuo į paukštelius, katinus ir vištas laidyti. Ir sakyk man teisybę, nes jei meluosi, tai po mirties karštą akmenį laižysi.“ Taip ir augom tikėdami, kad į laukiančius pomirtinius įvykius dera atsižvelgti. Tik, kaip ir dauguma, užaugę pasidarėme tokie gudrūs, kad tą vaikystės „karštą akmenį“ bemaž pamiršome.

Saulius LYNIKAS
Druskininkai

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRfondas_puslapyje_antras
rėmėjai
TAIP PAT SKAITYKITE
rubrika portale TV3.lt